Välj företagsform

Det finns olika företagsformer och när du ska starta ett företag kan det vara bra att känna till dom olika bolagsformerna för att du ska kunna välja det som passar dig och din vision bäst.

De olika företagsformerna som man kan använda sig av är följande:

  • Enskild näringsverksamhet
  • Aktiebolag
  • Handelsbolag eller kommanditbolag
  • Ekonomisk förening
  • Ideell förening

Vi ska försöka utröna i korta drag vad dom olika företagsformerna innebär.

En Enskild näringsverksamhet innebär att du som enskild privat person äger och driver företaget. När man driver en enskild firma är det väldigt viktigt att man är införstådd i det regelverk som omfamnar bolagsformen, i synnerhet eftersom att det inte finns någon tydlig gräns mellan dig och företaget.

Ett Aktiebolag däremot  är som namnet berättar ett aktie ägt företag. Aktieägarna är alltså med andra ord delägare i företaget och därför har du som företagare inte ett personligt ansvar för företagets skulder. För att starta ett aktiebolag är det viktigt att du är införstådd i vilket regelverk som gäller, och du bör vara medveten om att du behöver ett aktiekapital på minst femtiotusen kronor.

Ett Handelsbolag har minst två bolagsmän med det kan också finnas flera delägare. Det finns ingen lag som säger att bolagsmännen nödvändigtvis behöver vara privat personer, det kan även vara andra företag. När man driver ett Handelsbolag är man juridiskt ansvarig för företagets skulder och avtal, och det är viktigt att alla bolagsmän är införstådda i vilka lagar och regler som finns rörande Handelsbolag.

Ett kommanditbolag är en annan form av handelsbolag, bolagsmännens ansvar är i den här företagsformen begränsat till var och ens enskilda insats i företaget. Den här typen av företagande innebär att man behöver utse en komplementär som har veto att ta beslut som rör företaget. De övriga kommanditdelägarna har i regel ingen som helst rätt att bestämma hur företaget styrs, om man inte kommer överens om något annat. För att undvika onödiga konflikter är det alltid viktigt att upprätta juridiskt giltiga kontrakt när man tar beslut inom företaget.

En ekonomisk förening är ett sätt att driva en verksamhet. Det kan exempelvis vara en by förening , men den kräver minst tre medlemmar. Du kan läsa mer om vad som specifikt gäller för den här typen av bolagsform på flera sajter på internet. Eller fråga en redan etablerad förening, exempelvis den lokala idrottsföreningen.

En ideell förenings syfte får inte vara att främja medlemmars ekonomiska intressen. En ideell förening ska verka för allmännyttiga ändamål. Men en ideell förening kräver minst tre medlemmar och viss formalia som att till exempel utse en aktivt deltagande styrelse, och författa stadgar. Ideella föreningar registreras som alla andra bolag hos skatteverket.

Hoppas du fått dig ett hum om vilka olika former som finns att välja mellan. Mer omfattande information hittar du på bolagsverket.

Lycka till!