Vägar runt spelmonopolet

monopol

Inom Sveriges gränser har den svenska staten monopol på spel om pengar, men tack vare EU:s inblandning så finns det vägar runt detta för den som vill blanda sig in i leken.

De allra flesta av oss är medvetna om att den svenska staten sitter på en rad olika monopol inom Sveriges gränser och att detta, enligt staten själv, i första hand beror på att de vill skydda befolkningen från sig själva. Detta går att köpa till en viss gräns, men samtidigt känns det många gånger som ett dubbelmoraliserande av stora mått, där den egentliga anledningen går att ifrågasätta.

De två jättarna

Två av de största monopolen som staten sitter på är rätten att sälja alkohol samt rätten att bedriva spel om pengar, det senare kan du läsa mer om här. På båda dessa fronter har dock staten förlorat en hel del mark under de senaste åren, även om monopolen fortfarande består, då bland annat vårt medlemskap i EU lett till att det finns vägar runt dessa. EU var tidigt kritiska till dessa svenska monopol och än lär inte det sista ordet sagt i dessa frågor.  I en artikel som DN publicerade redan 2005, så kan du ta del av EU:s syn på saken.

EU-medlemskapet har lett till nya möjligheter

För spelmonopolets del har EU-medlemskapet och dess frihandelsavtal samt konkurrensregler lett till att den svenska staten inte kan säga någonting om internationella företag som erbjuder sina produkter och tjänster via nätet, hur mycket den än skulle vilja.

Det är med andra ord fullt möjligt för den som har kunskapen, finansieringen och de rätta kontaktnätet att starta upp sitt eget nätcasino. Så länge man förhåller sig till de regelverk som existerar och ser till att skaffa sig en spellicens av rätt sort, kan man relativt snabbt vara igång med sin nya spelverksamhet. Bara för att förtydliga ännu en gång så kan dock inte denna verksamhet bedrivas ifrån Sverige, utan måste sättas upp i ett annat land som kan bocka av samtliga kriterierna som EU fastslagit.