Skyddsnät för företagare och anställda

finansiellt_skyddsnät_457782763

Det finns en rad olika skyddsnät i dagens samhälle som kan skydda personer på arbetsmarknaden på ett sätt eller annat under olika omständigheter. Vilka av dessa man har tillgång till beror dels på  huruvida man är anställd på ett företag eller egen företagare.

A-kassa

A-kassa är det som gör det möjligt för oss att vid förlust av arbete inte behöva fixa ett nytt jobb omedelbart utan ger oss tid att söka. A-kassa hanteras av det fackförbund man är ansluten till i det jobb man senast hade. Ersättningen man får är beroende på den lön man hade och man får 80% upp till en lön på 25 025 kronor. Tjänade man mer än detta minskar ersättningen procentuellt.

Avbrottsförsäkring

För att skydda sig från bortfallen inkomst, till exempel på grund av långvarig sjukdom, är det många företagare som skaffar en avbrottsförsäkring. Medan detta oftast går smidigt om man drivit ett aktiebolag har det varit desto svårare att få dessa pengar utbetalda om man driver en enskild firma. Läs mer om detta på Folksam.

Outplacement

Outplacement är ett sorts skydd där om en anställd på ett företag blir av med sitt jobb kan företaget kliva in och underlätta processen och även hjälpa dem att hitta tillbaka till arbetsmarknaden på ett sätt eller annat. Detta är oftast något som görs i samarbete med en konsultfirma.

Periodiseringsfonder

Periodiseringsfonder är ett sätt att skjuta fram en del av skatten man normalt sett betalar. Inkomster kan på så sätt utjämnas över många år, vilket ju också har en inverkan på skatten. Dock så bör man som företagare vara medveten att den dagen man upphör verksamheten kommer all denna uppskjutna skatten tas fram och måste då betalas.

Lönegaranti

När ett företag går i konkurs kan de anställda fortfarande få den lön arbetsgivaren är skyldig en i form av lönegaranti. Detta är något som hanteras av Länsstyrelsen och sker först efter de fått ett skriftligt beslut av konkursförvaltaren eller rekonstruktören. Om denne även tagit beslut om uppsägningslön ska man skicka in en försäkransblankett till Länsstyrelsen varje månad den 20:e under den period som lönegarantin varar.