Självreflektion är viktigt för företagsledare

Att driva ett företag med anställda kräver att du som chef är självreflekterande och lyhörd för hur din personal verkar må. Det kan vara en utmaning i många fall, och som chef kan det finnas ett väldigt litet utrymme för självreflektion. Men det är viktigt för företagets framgång att man tar sig den tiden, kanske viktigast av allt.

Personalen är företagets nav och en absolut förutsättning för att överhuvudtaget bibehålla en vinstdrivande produktion. Idag är arbetsmarknaden hårt pressad och folk är mer rädda om sina jobb än någonsin, vilket kan medföra att personalen kanske inte törs säga sin egentliga åsikt med risk för att förlora sin ställning eller rent av anställning på företaget. Därför är det också viktigare än någonsin att du som chef ser till att din personal har de förutsättningar som de behöver för att bibehålla ett så sunt arbetsklimat som möjligt.

Självreflektion är något som gemene man ägnar alldeles för lite tid åt, istället trampar vi runt i samma gamla hjulspår som oftast inte leder oss någon annan stans än dit vi började gå. Oftast hänvisar vi till att vi inte har tid eller ork, men det är verkligen inte en sund inställning att ha till sitt eget välmående, särskilt inte om man omger sig av andra människor då och då.

Som chef är det extra viktigt att ta sig den tiden på regelbunden basis, eftersom att du kan vara den avgörande faktorn för hur ett arbetsklimat utvecklas. Var den chef som du själv hade önskat att du haft, värdera din personal och ta dig tiden för att samtala med dom med jämna mellanrum. Om du känner att din personal inte har förtroende för dig är det viktigt att du inte blundar för det. Om du behöver professionell rådgivning finns det olika företag som uteslutande arbetar för att förbättra arbetsklimatet och arbetsgrupper. Våga ta den hjälpen om du känner att du och din personal behöver det!

Sist men inte minst, låt det kosta om det är det som krävs. All tid och pengar som du investerar i din personal kommer tillbaka i ökad framgång för företaget.

Lycka till!