Sälja tillgångar i företaget

Hur ska du gå tillväga för att sälja tillgångar i företaget? Ska du lägga ut annonser på blocket eller starta en loppis? Hur ska bokföringen gå till? När ett företag säljer en tillgång måste företaget först räkna ut om det är en vinst eller förlustförsäljning. Är det så att försäljningspriset överstiger det bokförda värdet så måste det bokföras på ett konto. Om det understiger det bokförda värdet så måste det bokföras på ett annat konto. Sedan ska den sålda tillgången tas bort från balansräkningen. Det är viktigt att potentiella tidigare avskrivningar på tillgången är bokförda så att värdet på tillgången är samma som det var vid årets början.

Ta hjälp av ett företag!

Det finns flera olika företag som erbjuder lösningar för ovanstående problem. Företaget som hjälper en med detta ska vara serviceinriktat, tryggt och effektivt. Om ditt företag vill sälja av tillgångar eller möjligtvis nå en ny marknad med era maskiner. Ta hjälp av ett företag! Det är smidigt och väldigt underlättande. I nästa del kommer vi närmare undersöka ett bra företag för detta. Det spelar ingen roll om du har en tillgång att sälja av eller flera, du kan ändå använda dig av ett utomstående företag. Det finns en del saker du måste tänka på när du säljer tillgångar i företaget. Bland annat hur du ska göra med momsen.

Vad kan de hjälpa dig med?

Vi har i denna artikel gått igenom hur du lätt kan sälja tillgångar i ditt företag. En lösning på artikelns problematisering skulle vara att ta hjälp av ExpoIndustri. De hjälper dig bland annat expandera till den Sydamerikanska marknaden. Du annonserar enkelt genom deras sida och sedan ordnar de med marknadsföringen samt betalningen. Du behöver inte besvära dig med att överlämna tillgångarna eftersom de hämtar dina tillgångar och lämnar till kunden. De tar dessutom hand om allt pappersarbete och du kan på ett effektiv och enkelt säkert börja sälja dina tillgångar i Sydamerika eller Europa. Att sälja tillgångar i företaget har aldrig varit enklare!