Säkra upp företagets lokaler

Har du funderat över hur mycket ett inbrott egentligen kan kosta dig? Det är lätt att tro att det endast är värdet av det stulna som utgör en kostnad, men troligen följer även ett driftstopp av något slag som kan kosta minst lika mycket som värdet av det stulna. Samma sak gäller vid en brand där det kan ta lång tid att få företaget att rulla igen. Titta gärna på dessa säkerhetslösningar som är för dig med högre krav.

Det är dyrt att bli utsatt för ett inbrott, både för privatpersonen och samhället i stort. För dig som företagsägare är det viktigaste att skaffa dig en bra försäkring som täcker upp för såväl de stulna föremålen som eventuellt inkomstbortfall på grund av driftstopp. Du bör även säkra upp företagets lokaler med inbrottslarm.

För dig och ditt företag är den stora risken och faran de internationella stöldligorna som härjar i Sverige. Varje år stjäls saker från bostäder, motorer från båtar samt gods från jordbruk och byggarbetsplatser till ett värde av omkring 2 000 000 000 kronor. Man arbetar med att stärka tullens roll i det att förhindra att varorna förs ut ur landet, men det kommer att ta tid.