Säga upp personal

När man säger upp personal är det viktigt att man är införstådd i vilket regelverk som gäller, LAS är lagen om arbetsskydd som verkar för att skydda personalen från felaktiga uppsägningar. Det är viktigt att du som arbetsgivare noga är införstådd i vilka regler och lagar som gäller vid uppsägning av personal.

Oavsett om man inte kommer överens med någon i sin personal, eller om det handlar om att avveckla företaget är det viktigt att man respekterar situationen och försöker att göra det bästa ut av den rådande situationen.

Skulle en uppsägning leda till en konflikt mellan en facklig organisation och dig som arbetsgivare kan du ta hjälp av arbetsgivarorganisationen  eller en arbetsrättsjurist för att få hjälp med att lösa konflikten på bästa sätt.

Som arbetsgivare kan man ibland hamna i rätt så prekära situationer med sina anställda och ibland uppstår en infekterad konflikt mellan arbetsgivare och anställd. Om man hamnar i en ohållbar konflikt är det viktigt att så fort som möjligt eliminera problemet genom att på ett konstruktivt sätt diskutera fram vilken den bästa lösningen på problemet skulle kunna vara tillsammans med sin anställda. Vid sådana situationer är det inte ovanligt att den anställda önskar att avsluta sin tjänst.

Som arbetsgivare är det viktigt att du inte bryter mot någon av arbetsrätts bestämmelserna, då kan du riskera att behöva betala skadestånd till den anställda.

I bästa fall löser du och din anställda konflikten på en vänskapligt och civiliserat sätt.