Problemen kring rekrytering

Rekrytering är ett av de stora problemen företag måste bemöta idag. Det är inte lätt att hitta rätt personer till en position och ibland har företag till och med svårigheter att få in kandidater. Ibland kan det bero på tjänsten i sig, men det kan likaväl vara brister i rekryteringsprocessen som företaget inte är medveten om.

Det första problemet man ställs inför är bredden på rekryteringsbasen. Ju fler som söker till ett jobb desto större är chansen att minst en av dem passar till företaget och positionen. Ju fler personer man sedan tar in för noggrannare inspektion och intervjuer desto större är chansen att man hittar denne eller dessa person(er).

Nu kommer man dock till nästa problem: det tar mer tid och resurser ju större urvalet av kandidater blir. Det är sällan populärt att arbeta med en riktigt stor urvalsgrupp när man använder traditionella former av personbedömning. Man kan dock använda screeningtester för att göra en första sållning av gruppen. Så länge man använder pålitliga och bra test och inte bara kastar bort pengar på ineffektiva alternativ.

När man söker en kandidat är det sällan bara CV:et som spelar roll.  Personligheten är också en viktig aspekt man måste ha i åtanke. Saken är ju dock den att vi alla gärna visar upp våra bästa sidor i en intervju och kanske döljer våra mindre attraktiva. Ställer man inte rätt frågor kan man lätt missa att en person inte skulle passa in.

Detta är en anledning till varför det är så vanligt för företag att förlita sig på rekryteringsexperter och låta dem göra jobbet åt en. De har mycket bättre kunskaper i hur man tar fram en grupp kandidater och hur man sedan tar fram de bästa i den gruppen.

Vi anlitande av sådana konsulter frigör man ju även den tid man annars hade behövt spendera på stora delar av rekryteringen. Allt man i slutändan behöver göra är att intervjua de främsta kandidaterna konsulterna tagit fram och själv bedöma vem som är bäst lämpat positionen.