Lönehantering på företaget

revisor_323336360

Innan man ger sig in i det kan lönehanteringen ses som en mindre och väldigt enkel del av verksamheten på ett företag. Men faktum är att detta kan vara något betydligt mer komplicerat.

För det första måste ju personen som tar hand om lönehanteringen på företaget ha kunskaper om den relevanta lagstiftningen, och detta är i sig inte en liten sak. Inte heller blir det lättare av att detta är något som inte är statiskt utan uppdateras allt som oftast. Av denna anledning är det många som ansett att lönehanteringen kan vara en administrativt problem på ett företag.

Även olika former som lönetillägg  och sjukfrånvaro ska dokumenteras och betalas ut eller dras av och har man inte ett system som automatiskt matar in allt detta så är det mycket att hålla ordning på. Det kan vara allt från OB tillägg, övertidsersättningar, traktamenten och annat utöver den vanliga lönen och semesterersättningen. Även arbetsgivaravgifter, skatter och försäkringar ska skötas i samband med detta.

Tittar man mer internationellt är det långt mer vanligt att detta är en tjänst som outsourcas till ett annat företag som mer eller mindre jobbar med dessa saker på heltid.  Det är heller inte bara stora företag som väljer denna väg; faktum är att det är minst lika populärt bland mindre företag. Det kan kännas kostbart till en början att leja bort detta men om man ser till de fördelar som det faktiskt också medför så lönar det sig i längden trots allt.

I Sverige har vi inte riktigt kommit så pass långt att detta är en självklarhet, varken bland stora eller små företag, men det finns absolut de som kan leverera denna tjänst. Detta kan vara till stor fördel av mer än en anledning. Den största är nog att ha rätt folk på rätt plats,  du eller din personal kanske behövs bättre inom andra områden och när du anlitar professionell hjälp så vet du att papperen sköts som de ska.

Till att börja med behöver man ju inte en anställd som hela tiden måste hålla sig uppdaterat på huruvida lagförändringar som påverkar lön görs. Det är olika förhandlingar via fackförbund att hålla ordning på och se till att den lön som förhandlas fram följs med de olika tillägg som det innebär.  Sedan är det ofta fördelaktigt för ett företag att slippa sköta en del administrativa uppgifter och på så sätt lämna det öppet att fokusera mer på verksamheten.

Som om inte detta vore nog kan det faktiskt även vara mer lönsamt att gå denna väg än att försöka hantera det själv. Detta är speciellt sant om man inte har någon som gör detta på heltid då det alltid ökar risken för misstag. Och som alla vet kan små misstag visa sig leda till stora kostnader.