Kreditbedömning för företag

kreditbedömning_243901591

Kreditbedömning kan vara en viktig del i ett företags liv, tidigt, mitt i eller till och med mot slutet. Detta är inte en enkel sak att förstå alla gånger så här tar vi en titt på hur ett företag bedöms.

På många sätt och vis fungerar detta på samma sätt som det gör för privatpersoner. Ett av de mest talande aspekterna av detta är att det blir genast problematiskt om man har betalningsanmärkningar. Detta ses många gånger som en av de starkaste varningssignalerna att ett företag eller privatperson har problem att hantera sin ekonomiska situation och att saker och ting håller på att försämras.

Att ha ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten är också ett varningstecken som många är uppmärksamma på. Detta betyder att företaget har en oreglerad skuld till en eller flera fordringsägare. Detta tillsammans betalningsanmärkningar ger en snabb och tydligt bild på ett företags förfallna skulder och är något som väger starkt emot ett företags kreditbedömning.

En kreditbedömning kan även gå djupare och titta på styrelsen eller ledningen för att hitta eventuella betalningsanmärkningar hos personerna där. Detta är en bedömning som mest görs på små och medelstora företag där ägaren och ledningen ofta är en och samma person. När det går dåligt för ett företag händer det ofta att ägaren avstår från att ta ut en lön från företaget och om detta är fallet under en längre tid kan ägarens privata ekonomi bli lidande. Det är då inte ovanligt att denne får privata betalningsanmärkningar och allt kommer från att det inte gått bra för företaget.

Att ha personer i styrelsen som tidigare varit engagerade i företag som hamnat i obestånd brukar också vara en varningssignal som utlånare tag på stort allvar. Det händer ofta att dessa personer fört vidare benägenheter som kan ha orsakat obestånd i det förra företaget till det nya. Detta är dessutom ett återkommande tema i ekonomisk brottslighet och har haft en väldigt negativ inverkan på statistiken.