Effektiviserar företagets processer och arbetssätt

Det finns en hel del vinster att hämta baserat på hur arbetet bedrivs inom ett företag. En översyn kring den verksamhet du bedriver kan ge bra vinster, både i form av frigjorda kostnader och i form av medarbetarnöjdhet. Ökad förståelse för verksamheten samt en möjlighet att kontinuerligt påverka och förbättra tillvaron, skapar normalt sett ett högre engagemang hos medarbetarna och därmed en långsiktigt bra verksamhet.

Översyn kring din verksamhet

Ett första steg i arbetet är att förstå hur mognadsgraden är i din verksamhet. Hur pass tydliga och effektiva processer finns inom ditt företag? Det finns en hel del metodstöd att tillgå för att göra en analys av detta, men det är en fördel att ta hjälp från experter för att navigera rätt i arbetet. Astrakan har sammanställt ett tillvägagångssätt för att analysera processmognad i din organisation.

Kontinuerlig förbättring av arbetssätt

När nuläget är någorlunda tydligt så är nästa steg att gradvis vidareutveckla arbetssättet i organisationen. En vanlig fälla i detta arbete är att tänka att förbättringarna är klara när väl de initialt identifierade vinsterna är implementerade. Det kommer inte att vara långsiktigt hållbart, utan den effektiva organisationen är den som säkerställer att det finns tydligt ägarskap kring åtminstone de viktigaste processerna, samt att kontinuerlig förbättring genomförs. Previa har sammanställt tips kring detta.