Kategoriarkiv: Tips

Skyddsnät för företagare och anställda

finansiellt_skyddsnät_457782763

Det finns en rad olika skyddsnät i dagens samhälle som kan skydda personer på arbetsmarknaden på ett sätt eller annat under olika omständigheter. Vilka av dessa man har tillgång till beror dels på  huruvida man är anställd på ett företag eller egen företagare.

A-kassa

A-kassa är det som gör det möjligt för oss att vid förlust av arbete inte behöva fixa ett nytt jobb omedelbart utan ger oss tid att söka. A-kassa hanteras av det fackförbund man är ansluten till i det jobb man senast hade. Ersättningen man får är beroende på den lön man hade och man får 80% upp till en lön på 25 025 kronor. Tjänade man mer än detta minskar ersättningen procentuellt.

Avbrottsförsäkring

För att skydda sig från bortfallen inkomst, till exempel på grund av långvarig sjukdom, är det många företagare som skaffar en avbrottsförsäkring. Medan detta oftast går smidigt om man drivit ett aktiebolag har det varit desto svårare att få dessa pengar utbetalda om man driver en enskild firma. Läs mer om detta på Folksam.

Outplacement

Outplacement är ett sorts skydd där om en anställd på ett företag blir av med sitt jobb kan företaget kliva in och underlätta processen och även hjälpa dem att hitta tillbaka till arbetsmarknaden på ett sätt eller annat. Detta är oftast något som görs i samarbete med en konsultfirma.

Periodiseringsfonder

Periodiseringsfonder är ett sätt att skjuta fram en del av skatten man normalt sett betalar. Inkomster kan på så sätt utjämnas över många år, vilket ju också har en inverkan på skatten. Dock så bör man som företagare vara medveten att den dagen man upphör verksamheten kommer all denna uppskjutna skatten tas fram och måste då betalas.

Lönegaranti

När ett företag går i konkurs kan de anställda fortfarande få den lön arbetsgivaren är skyldig en i form av lönegaranti. Detta är något som hanteras av Länsstyrelsen och sker först efter de fått ett skriftligt beslut av konkursförvaltaren eller rekonstruktören. Om denne även tagit beslut om uppsägningslön ska man skicka in en försäkransblankett till Länsstyrelsen varje månad den 20:e under den period som lönegarantin varar.

Behöver ditt företag en ny lokal?

Behöver du en ny lokal till ditt företag? Ta god tid på dig och kolla upp vilka behov företaget har, vilka förändringar det kan innebära och hur det kommer att påverka företaget ur ett arbetsmiljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Om du räknar med att företaget kommer att expandera inom dom närmaste åren kan det vara bra att välja en lokal som tillåter det så att du inte behöver flytta företaget med så kort intervall. En flytt är kan vara en ganska kostsam historia i synnerhet för ett företag.

Innan du börjar leta efter en ny lokal kan det vara bra att bestämma dig för hur mycket lokalen ska få kosta. Vad är en riktigt bra lokal för dig, vilka krav önskar du att en bra lokal ska uppfylla. Försök att hålla dig till dina krav och leta utefter dom ramarna, det ökar risken markant för att du och ditt företag kommer att trivas bra där och därmed undvika ytterligare en flytt. När du räknar på lokal kostnader är det viktigt att inte glömma bort utgifter som el, städning och försäkringar.

Självklart är det oerhört viktigt för företagets synlighet att ligga på ett geografiskt gynnsamt ställe, driver du exempelvis ett åkeri kan det vara gynnsamt att ligga på ett industriområde där många andra entreprenörer också befinner sig. Placeringen är oerhört viktig om ditt företag har ett stort behov av att synas.

Det finns olika sätt att hitta nya lokaler på, man kan leta på internet, kolla med näringslivskontoret i din kommun eller i den kommun du vill placera företaget, och du kan självklart kolla med din nuvarande hyresvärd om han/hon har någon annan lokal som är ledig.

Var noga med att lokalens exteriöra miljöer är väl underhållna, det första intrycket är som bekant det viktigaste i alla sammanhang.

Lycka till!

Har du en affärsidé

Vi är många som önskar att starta ett eget företag, att får styra över våra egna arbetstider, vara vår egen chef och framförallt bygga upp en vinstdrivande verksamhet. Det finns många fördelar men för att ens komma igång behöver man ha en genomarbetade affärsidé.

Alla företag vilar på en affärsidé och det är också den som gör det möjligt för dig att söka finansiärer vilket kan vara avgörande för att komma igång med företaget. När man gör en affärsidé som man vill presentera för banken är det viktigt att den är välformulerad och genomtänkt.

Om du behöver mer detaljerad information om hur en affärsidé ska se ut så finns det fullt med mallar på internet som du kan använda dig av gratis. Känner du dig osäker på hur en affärsplan ska vara utformad är det viktigt att du tar hjälp, du kan även boka tid med en handläggare på nyföretagarcentrum.

Företagets affärsidé ska i korta drag handla om varför din produkt eller tjänst behövs, till vilken målgrupp och marknad du vänder dig, och framförallt ska en affärsidé uppvisa vilka styrkor och kompetenser företaget kommer att ha.

Det är positivt att ha med en hållbar och miljövänlig aspekt i din affärsidé.Kom ihåg att din affärsidé behöver inte vara unik, du kan slå dig på en marknad som redan är etablerad men då är det desto viktigare att du kan motivera varför just ditt företag behövs, ett plus är att försöka nischa din idé så mycket du kan.

Stort lycka till!

Vägar runt spelmonopolet

monopol

Inom Sveriges gränser har den svenska staten monopol på spel om pengar, men tack vare EU:s inblandning så finns det vägar runt detta för den som vill blanda sig in i leken.

De allra flesta av oss är medvetna om att den svenska staten sitter på en rad olika monopol inom Sveriges gränser och att detta, enligt staten själv, i första hand beror på att de vill skydda befolkningen från sig själva. Detta går att köpa till en viss gräns, men samtidigt känns det många gånger som ett dubbelmoraliserande av stora mått, där den egentliga anledningen går att ifrågasätta.

De två jättarna

Två av de största monopolen som staten sitter på är rätten att sälja alkohol samt rätten att bedriva spel om pengar, det senare kan du läsa mer om här. På båda dessa fronter har dock staten förlorat en hel del mark under de senaste åren, även om monopolen fortfarande består, då bland annat vårt medlemskap i EU lett till att det finns vägar runt dessa. EU var tidigt kritiska till dessa svenska monopol och än lär inte det sista ordet sagt i dessa frågor.  I en artikel som DN publicerade redan 2005, så kan du ta del av EU:s syn på saken.

EU-medlemskapet har lett till nya möjligheter

För spelmonopolets del har EU-medlemskapet och dess frihandelsavtal samt konkurrensregler lett till att den svenska staten inte kan säga någonting om internationella företag som erbjuder sina produkter och tjänster via nätet, hur mycket den än skulle vilja.

Det är med andra ord fullt möjligt för den som har kunskapen, finansieringen och de rätta kontaktnätet att starta upp sitt eget nätcasino. Så länge man förhåller sig till de regelverk som existerar och ser till att skaffa sig en spellicens av rätt sort, kan man relativt snabbt vara igång med sin nya spelverksamhet. Bara för att förtydliga ännu en gång så kan dock inte denna verksamhet bedrivas ifrån Sverige, utan måste sättas upp i ett annat land som kan bocka av samtliga kriterierna som EU fastslagit.

Så lämnar du anbud på olika jobb

anbud

När den offentliga sektorn behöver göra ett köp av varor och tjänster sker en offentlig upphandling, där flera företag kan lämna ett anbud till myndigheten. Alla företag eller leverantörer ska i processen ges så rättvisa förutsättningar som möjligt. Ett avtalsförande mellan två de två olika parterna inleds med ett anbud från den ena parten, som ges specifikt till den andra parten. Anbudet ska innehålla information om vad avtalet innebär med specificerade detaljer. Den som lämnar anbudet har oftast bara en chans på sig, så vid framtagandet av ditt anbud bör du leverera dina bästa villkor redan från början.

Det krävs alltså att du skapar dig en bra bild av upphandlingen från början, så att du kan ta fram ett så bra anbud som möjligt. Dessutom ska du vara noga med att se till att alla krav som finns nedskrivna i förfrågningsunderlaget är besvarade, så att du tydligt visar att allt uppfylls och att du får fram budskapet så effektivt som möjligt.

Har man inte tidigare någon erfarenhet av att lämna anbud för olika jobb, kan det te sig som en omfattande och ganska komplicerad process, men så behöver det inte vara.

Idag är det många som anlitar utifrån för att få hjälp med lämna ett så bra anbud som möjligt för den aktuella upphandlingen. Dessa konsulter är specialiserade på att leverera expertis och öka förutsättningarna för att ett företag ror hem upphandlingen. Att anlita någon som arbetar med anbud dagligen sparar dig både tid och energi samt ökar förutsättningarna för att ditt företag ska gå vinnande ur upphandlingen.

Vad som alltid är bra att komma ihåg när ett anbud ska lämnas, är att stämma av att kravspecifikationerna stämmer överens med det ni har att erbjuda. Det är ingen idé att lämna anbud på något om uppdraget ligger utanför ert kompetensområde. Slutligen, kom ihåg att lämna in anbudet i tid – det ligger alltid på avsändarens ansvar!

Sparkonton – bra att veta

shutterstock_160093475

Sparkonton är inte bara till för den långsiktiga besparingen de flesta försöker göra inför framtiden, man kan även spara på kort sikt. Det finns olika typer av konton man kan välja mellan, det gäller att hitta ett som bäst passar ens behov.

Det vanligaste är ju att ha sitt sparkonto på hos en bank men det finns även andra möjligheter. En sådan är att ha ett sparkonto hos ett kreditmarknadsbolag, dessa konton är då skyddade av en statlig insättningsgaranti.

Man kan även spara sina pengar hos ett inlåningsföretag. Dessa är registrerade hos Finansinspektionen, dock så står de inte under någon tillsyn. Inte heller har man någon insättningsgaranti, vilket betyder att man riskerar att förlora hela beloppet om företaget skulle gå i konkurs. Av denna anledning får dock inlåningsföretag endast ta emot 50 000 kronor från varje enskild konsument.

En variant av att spara hos ett inlåningsföretag är att spara hos en kooperativ sparkassa. När man som medlem sparar hos en sådan har man därför heller ingen insättningsgaranti, men beloppsbegränsningen på 50 000 kronor gäller inte för kooperativa sparkassor så det är fullt möjligt att sätta in större belopp.

Var man än sparar så är ju en av de viktigare punkterna för många att man får en bra ränta. När det finns så många olika sätt att spara är det ju bra om man kan få förslag kring detta, bloggen PlaceraPengar.nu har många tips vad gäller den bästa sparräntan.

Men man ska alltid vara medveten om att konton med högre räntesatser kan ha villkor som begränsar antalet uttag man kan göra. Det betyder inte att man inte kan ta ut fler gånger, men när man väl överskrider antalet uttag så kommer man att behöva betala en avgift på omkring 1 till 2 procent av det uttagna beloppet.

Vad man än väljer är det bäst att undersöka om det finns några uttagsvillkor och vad detaljerna kring dessa då är.

När du inte längre vill driva företag

Har du tröttnat på ditt företag? Att driva ett företag är ett stort åtagande och när du inte längre brinner för din affärsidé kan det kännas minst sagt tungt att gå till jobbet. Lösningen är för det mesta att sälja företaget. Om företaget inte längre är lönsamt eller om marknaden där det är verksamt går dåligt kan det dock vara svårt att hitta en köpare. Vill man då inte sitta fast med ett företag man inte vill driva är det dags att avveckla företaget.

Hur avvecklar man företaget?

Det finns ett antal olika alternativ som man kan läsa om på Bolagsverket.

Likvidation är ett sätt. Vid en likvidation löser man upp ett aktiebolag efter att alla skulder betalats och att det överskott som eventuellt finns kvar har fördelats bland aktieägarna. Här brukar Bolagsverket utse en likvidator som ersätter styrelsen under likvidationsprocessen. Vill att man processen ska gå snabbare kan man också sälja företaget till ett företag som utför en snabbavveckling. Det är det bästa alternativet när man snabbt vill kunna gå vidare med ett annat företag eller anställning.

Fusion innebär att alla företagets tillgångar och skulder tas över av ett annat bolag. Det kan vara antingen ett moderbolag (om du driver ett dotterbolag) eller helt enkelt ett annat företag. I det senare fallet kallas det fusion genom absorption.

Konkurs är ett alternativ om företaget befinner sig på ekonomiskt obestånd, det vill säga att skulder inte kan betalas och att det inte bara rör sig om tillfälliga problem. Du kan själv ansöka om konkurs men det kan också en borgenär göra. En konkursförvaltare utses sedan som reder ut vilka tillgångar som finns och därefter betalar av fordringar till borgenärer.

Hantera pengar när du driver butik

8906738-safe-with-money

När man driver en verksamhet som får betalt i kontanter eller med kontokort, som till exempel en restaurang eller en butik, är det viktigt att man håller koll på både dagskassan och växelkassan och förvarar dem enligt regler och rekommendationer, både för bokföringen och för den egna verksamhetens bästa.

Kassaregister

Driver du företag i Sverige ska du komma ihåg att det är lag på att du som företagare måste anmäla och registrera alla kassaregister som används i verksamheten hos Skatteverket. Även de kassaregister som inte har köpts in utan endast hyrs ska anmälas innan de sätts i bruk.

Från den dag att man börjar använda kassaregistret som betalningsfunktion i sin verksamhet har man enligt Skatteverkets regler två veckor på sig för att anmäla till Skatteverket, samma tidsram gäller vid alla typer av ändringar gällande redan anmälda kassaregister. Om du önskar en mer ingående information om vad skatteverket bedömer som en ändring av ditt redan anmälda kassaregister kan du läsa mer om det på deras hemsida.

Tänk praktiskt när du förvarar – använd kassaskåp

Det är också viktigt att du förvarar de likvida medlen, samt bokföringspärmar, kvitton och dylikt på en och samma säkra plats. Detta för att du snabbt och enkelt skall kunna uppvisa de nödvändiga dokument som krävs när du till exempel deklarerar eller hanterar en viktig beställning.

Ett säkerhetsskåp är inte brandsäkert men erbjuder ett visst inbrottsskydd och funkar bra för särskilda varor och produkter såsom medicin och cigaretter, medan ett värdeskåp passar bättre för kontanter, viktiga nycklar, guld och dokument. Dessa är brandskyddsklassade och erbjuder ett ännu bättre inbrottsskydd än säkerhetsskåpet och är därför att föredra för dig som vill ha säker, anpassad förvaring för din butiks kontanter och dokument.