Kategoriarkiv: Företagande

När du inte längre vill driva företag

Har du tröttnat på ditt företag? Att driva ett företag är ett stort åtagande och när du inte längre brinner för din affärsidé kan det kännas minst sagt tungt att gå till jobbet. Lösningen är för det mesta att sälja företaget. Om företaget inte längre är lönsamt eller om marknaden där det är verksamt går dåligt kan det dock vara svårt att hitta en köpare. Vill man då inte sitta fast med ett företag man inte vill driva är det dags att avveckla företaget.

Hur avvecklar man företaget?

Det finns ett antal olika alternativ som man kan läsa om på Bolagsverket.

Likvidation är ett sätt. Vid en likvidation löser man upp ett aktiebolag efter att alla skulder betalats och att det överskott som eventuellt finns kvar har fördelats bland aktieägarna. Här brukar Bolagsverket utse en likvidator som ersätter styrelsen under likvidationsprocessen. Vill att man processen ska gå snabbare kan man också sälja företaget till ett företag som utför en snabbavveckling. Det är det bästa alternativet när man snabbt vill kunna gå vidare med ett annat företag eller anställning.

Fusion innebär att alla företagets tillgångar och skulder tas över av ett annat bolag. Det kan vara antingen ett moderbolag (om du driver ett dotterbolag) eller helt enkelt ett annat företag. I det senare fallet kallas det fusion genom absorption.

Konkurs är ett alternativ om företaget befinner sig på ekonomiskt obestånd, det vill säga att skulder inte kan betalas och att det inte bara rör sig om tillfälliga problem. Du kan själv ansöka om konkurs men det kan också en borgenär göra. En konkursförvaltare utses sedan som reder ut vilka tillgångar som finns och därefter betalar av fordringar till borgenärer.

Hantera pengar när du driver butik

8906738-safe-with-money

När man driver en verksamhet som får betalt i kontanter eller med kontokort, som till exempel en restaurang eller en butik, är det viktigt att man håller koll på både dagskassan och växelkassan och förvarar dem enligt regler och rekommendationer, både för bokföringen och för den egna verksamhetens bästa.

Kassaregister

Driver du företag i Sverige ska du komma ihåg att det är lag på att du som företagare måste anmäla och registrera alla kassaregister som används i verksamheten hos Skatteverket. Även de kassaregister som inte har köpts in utan endast hyrs ska anmälas innan de sätts i bruk.

Från den dag att man börjar använda kassaregistret som betalningsfunktion i sin verksamhet har man enligt Skatteverkets regler två veckor på sig för att anmäla till Skatteverket, samma tidsram gäller vid alla typer av ändringar gällande redan anmälda kassaregister. Om du önskar en mer ingående information om vad skatteverket bedömer som en ändring av ditt redan anmälda kassaregister kan du läsa mer om det på deras hemsida.

Tänk praktiskt när du förvarar – använd kassaskåp

Det är också viktigt att du förvarar de likvida medlen, samt bokföringspärmar, kvitton och dylikt på en och samma säkra plats. Detta för att du snabbt och enkelt skall kunna uppvisa de nödvändiga dokument som krävs när du till exempel deklarerar eller hanterar en viktig beställning.

Ett säkerhetsskåp är inte brandsäkert men erbjuder ett visst inbrottsskydd och funkar bra för särskilda varor och produkter såsom medicin och cigaretter, medan ett värdeskåp passar bättre för kontanter, viktiga nycklar, guld och dokument. Dessa är brandskyddsklassade och erbjuder ett ännu bättre inbrottsskydd än säkerhetsskåpet och är därför att föredra för dig som vill ha säker, anpassad förvaring för din butiks kontanter och dokument.

Affärsvärlden

Fördelen med dagstidningar är att man snabbt får en överblick om av vad som händer i världen. Däremot saknas ofta de mer djupa och analyserande artiklarna. De som vill ha det, med inriktning mot finans, väljer Affärsvärlden. Detta är ett av Sveriges mest populära magasin som levererar allt om händelser och personer inom finansmarknaden.

Affärsvärlden

Magasinet har även en djupgående analyserande del som inriktar sig mot börsen. Men med tanke på att magasinet kommer ut 40 gånger per år är det inget för de som sysslar med daytrading. Här är det långsiktighet som står i fokus.

Affärsvärlden är främst populär hos män då de står för hela 74% av läsarna. Den vanligaste åldern på de som läser tidningen är 40-80år.

Allt viktigare för företag att synas på internet

Varför ska en lokal bilmekaniker ha en hemsida och behöver verkligen en frisör synas på nätet? För ca 10 år sedan var svaret att små lokala företag inte har någon större orsak till att synas online. Visst ansåg många att det var en tjänst till kunderna att visa upp vad man erbjöd för tjänster och produkter men något större fokus på hemsidan lades inte. Men tiderna förändras och därmed också kraven på företagen att synas tydligt på internet.

Försäljning online

För det första söker allt fler via Google efter produkter och tjänster. Detta till och med lokalt. Den som snabbt vill hitta en bilmekaniker söker på detta med tillägget att man även skriver in den stad som den önskade mekanikern helst ska vara verksam i. De som inte har en hemsida kommer självklart inte att väljas.

Sökning online

För det andra söker även väldigt många efter telefonnummer på nätet. Istället för att söka via etablerade företagsregister så som Hitta, Eniro och Gulasidorna väljer man helt enkelt att söka med ”Företagsnamn + telefonnummer”. Att i detta fall inte synas på sitt eget företagsnamn är riktigt dåligt. Hittar inte personen det företag man söker efter kommer självklart ett annat företag att ringas upp. Därmed har man förlorat en kund.

Att synas är att finnas. Men den som finns behöver även synas.