Kategoriarkiv: Företagande

Har du en affärsidé

Vi är många som önskar att starta ett eget företag, att får styra över våra egna arbetstider, vara vår egen chef och framförallt bygga upp en vinstdrivande verksamhet. Det finns många fördelar men för att ens komma igång behöver man ha en genomarbetade affärsidé.

Alla företag vilar på en affärsidé och det är också den som gör det möjligt för dig att söka finansiärer vilket kan vara avgörande för att komma igång med företaget. När man gör en affärsidé som man vill presentera för banken är det viktigt att den är välformulerad och genomtänkt.

Om du behöver mer detaljerad information om hur en affärsidé ska se ut så finns det fullt med mallar på internet som du kan använda dig av gratis. Känner du dig osäker på hur en affärsplan ska vara utformad är det viktigt att du tar hjälp, du kan även boka tid med en handläggare på nyföretagarcentrum.

Företagets affärsidé ska i korta drag handla om varför din produkt eller tjänst behövs, till vilken målgrupp och marknad du vänder dig, och framförallt ska en affärsidé uppvisa vilka styrkor och kompetenser företaget kommer att ha.

Det är positivt att ha med en hållbar och miljövänlig aspekt i din affärsidé.Kom ihåg att din affärsidé behöver inte vara unik, du kan slå dig på en marknad som redan är etablerad men då är det desto viktigare att du kan motivera varför just ditt företag behövs, ett plus är att försöka nischa din idé så mycket du kan.

Stort lycka till!

Vägar runt spelmonopolet

monopol

Inom Sveriges gränser har den svenska staten monopol på spel om pengar, men tack vare EU:s inblandning så finns det vägar runt detta för den som vill blanda sig in i leken.

De allra flesta av oss är medvetna om att den svenska staten sitter på en rad olika monopol inom Sveriges gränser och att detta, enligt staten själv, i första hand beror på att de vill skydda befolkningen från sig själva. Detta går att köpa till en viss gräns, men samtidigt känns det många gånger som ett dubbelmoraliserande av stora mått, där den egentliga anledningen går att ifrågasätta.

De två jättarna

Två av de största monopolen som staten sitter på är rätten att sälja alkohol samt rätten att bedriva spel om pengar, det senare kan du läsa mer om här. På båda dessa fronter har dock staten förlorat en hel del mark under de senaste åren, även om monopolen fortfarande består, då bland annat vårt medlemskap i EU lett till att det finns vägar runt dessa. EU var tidigt kritiska till dessa svenska monopol och än lär inte det sista ordet sagt i dessa frågor.  I en artikel som DN publicerade redan 2005, så kan du ta del av EU:s syn på saken.

EU-medlemskapet har lett till nya möjligheter

För spelmonopolets del har EU-medlemskapet och dess frihandelsavtal samt konkurrensregler lett till att den svenska staten inte kan säga någonting om internationella företag som erbjuder sina produkter och tjänster via nätet, hur mycket den än skulle vilja.

Det är med andra ord fullt möjligt för den som har kunskapen, finansieringen och de rätta kontaktnätet att starta upp sitt eget nätcasino. Så länge man förhåller sig till de regelverk som existerar och ser till att skaffa sig en spellicens av rätt sort, kan man relativt snabbt vara igång med sin nya spelverksamhet. Bara för att förtydliga ännu en gång så kan dock inte denna verksamhet bedrivas ifrån Sverige, utan måste sättas upp i ett annat land som kan bocka av samtliga kriterierna som EU fastslagit.

Så lämnar du anbud på olika jobb

anbud

När den offentliga sektorn behöver göra ett köp av varor och tjänster sker en offentlig upphandling, där flera företag kan lämna ett anbud till myndigheten. Alla företag eller leverantörer ska i processen ges så rättvisa förutsättningar som möjligt. Ett avtalsförande mellan två de två olika parterna inleds med ett anbud från den ena parten, som ges specifikt till den andra parten. Anbudet ska innehålla information om vad avtalet innebär med specificerade detaljer. Den som lämnar anbudet har oftast bara en chans på sig, så vid framtagandet av ditt anbud bör du leverera dina bästa villkor redan från början.

Det krävs alltså att du skapar dig en bra bild av upphandlingen från början, så att du kan ta fram ett så bra anbud som möjligt. Dessutom ska du vara noga med att se till att alla krav som finns nedskrivna i förfrågningsunderlaget är besvarade, så att du tydligt visar att allt uppfylls och att du får fram budskapet så effektivt som möjligt.

Har man inte tidigare någon erfarenhet av att lämna anbud för olika jobb, kan det te sig som en omfattande och ganska komplicerad process, men så behöver det inte vara.

Idag är det många som anlitar utifrån för att få hjälp med lämna ett så bra anbud som möjligt för den aktuella upphandlingen. Dessa konsulter är specialiserade på att leverera expertis och öka förutsättningarna för att ett företag ror hem upphandlingen. Att anlita någon som arbetar med anbud dagligen sparar dig både tid och energi samt ökar förutsättningarna för att ditt företag ska gå vinnande ur upphandlingen.

Vad som alltid är bra att komma ihåg när ett anbud ska lämnas, är att stämma av att kravspecifikationerna stämmer överens med det ni har att erbjuda. Det är ingen idé att lämna anbud på något om uppdraget ligger utanför ert kompetensområde. Slutligen, kom ihåg att lämna in anbudet i tid – det ligger alltid på avsändarens ansvar!

Äga näringsfastighet

Fastigheter

Alla fastigheter som inte är privatbostäder räknas som en näringsfastighet. En fastighet klassas som privatbostad om större delen av utrymmet används som bostad av ägaren eller en närstående till ägaren. Uppfylls inte detta villkor räknas fastigheten per definition som en näringsfastighet.

Ägandeformer

För näringsfastigheter finns det olika möjliga ägarformer, till exempel privat ägande och aktiebolag. Vid privat ägande beskattas verksamheten vanligtvis som inkomst av näringsverksamhet, vilket ger en inkomstskatt på upp till 57 procent. Väljer du istället att göra näringsfastigheten till ett aktiebolag, innebär det 28 procents bolagsskatt och kapitalvinst som beskattas vid avyttrande av fastigheten, enligt driva-eget.se. Då fastigheten ingår i en näringsverksamhet är kostnader för underhåll, reparationer och liknande avdragsgilla.

Att sälja en näringsfastighet

När det blir dags att sälja en näringsfastighet är det ofta många detaljer att tänka på, så det är klokt att ta hjälp av proffs för att se till att affären går så smidigt som möjligt.

En skatterådgivare kan ge vägledning under försäljningsprocessen, så att du inte tvingas betala mer skatt än vad du från början räknat med. En skicklig mäklare är till stor hjälp för att göra försäljningen så lönsam som möjligt. Genom att begära offerter från flera olika mäklare kan du jämföra deras arvoden och de tjänster som erbjuds för att på så vis kunna anlita den mest prisvärda mäklaren. Ett tips är att göra detta via internet då de flesta onlinetjänster utan kostnad sätter dig som säljare i kontakt med lokala mäklare. En offertförfrågan, som görs online, ger dig upp till fem offerter från olika mäklare. Tjänsten gör att du sparar tid jämfört med att samla in offerter på egen hand.

Försäljning av fastighet beskattas olika beroende på om det är en privatfastighet eller en näringsfastighet. Det är ibland möjligt att slippa undan beskattning av försäljningen genom att överlåta näringsfastigheten till ett nytt moderbolag, som i sin tur kan sälja fastigheten skattefritt.

När du inte längre vill driva företag

Har du tröttnat på ditt företag? Att driva ett företag är ett stort åtagande och när du inte längre brinner för din affärsidé kan det kännas minst sagt tungt att gå till jobbet. Lösningen är för det mesta att sälja företaget. Om företaget inte längre är lönsamt eller om marknaden där det är verksamt går dåligt kan det dock vara svårt att hitta en köpare. Vill man då inte sitta fast med ett företag man inte vill driva är det dags att avveckla företaget.

Hur avvecklar man företaget?

Det finns ett antal olika alternativ som man kan läsa om på Bolagsverket.

Likvidation är ett sätt. Vid en likvidation löser man upp ett aktiebolag efter att alla skulder betalats och att det överskott som eventuellt finns kvar har fördelats bland aktieägarna. Här brukar Bolagsverket utse en likvidator som ersätter styrelsen under likvidationsprocessen. Vill att man processen ska gå snabbare kan man också sälja företaget till ett företag som utför en snabbavveckling. Det är det bästa alternativet när man snabbt vill kunna gå vidare med ett annat företag eller anställning.

Fusion innebär att alla företagets tillgångar och skulder tas över av ett annat bolag. Det kan vara antingen ett moderbolag (om du driver ett dotterbolag) eller helt enkelt ett annat företag. I det senare fallet kallas det fusion genom absorption.

Konkurs är ett alternativ om företaget befinner sig på ekonomiskt obestånd, det vill säga att skulder inte kan betalas och att det inte bara rör sig om tillfälliga problem. Du kan själv ansöka om konkurs men det kan också en borgenär göra. En konkursförvaltare utses sedan som reder ut vilka tillgångar som finns och därefter betalar av fordringar till borgenärer.

Hantera pengar när du driver butik

8906738-safe-with-money

När man driver en verksamhet som får betalt i kontanter eller med kontokort, som till exempel en restaurang eller en butik, är det viktigt att man håller koll på både dagskassan och växelkassan och förvarar dem enligt regler och rekommendationer, både för bokföringen och för den egna verksamhetens bästa.

Kassaregister

Driver du företag i Sverige ska du komma ihåg att det är lag på att du som företagare måste anmäla och registrera alla kassaregister som används i verksamheten hos Skatteverket. Även de kassaregister som inte har köpts in utan endast hyrs ska anmälas innan de sätts i bruk.

Från den dag att man börjar använda kassaregistret som betalningsfunktion i sin verksamhet har man enligt Skatteverkets regler två veckor på sig för att anmäla till Skatteverket, samma tidsram gäller vid alla typer av ändringar gällande redan anmälda kassaregister. Om du önskar en mer ingående information om vad skatteverket bedömer som en ändring av ditt redan anmälda kassaregister kan du läsa mer om det på deras hemsida.

Tänk praktiskt när du förvarar – använd kassaskåp

Det är också viktigt att du förvarar de likvida medlen, samt bokföringspärmar, kvitton och dylikt på en och samma säkra plats. Detta för att du snabbt och enkelt skall kunna uppvisa de nödvändiga dokument som krävs när du till exempel deklarerar eller hanterar en viktig beställning.

Ett säkerhetsskåp är inte brandsäkert men erbjuder ett visst inbrottsskydd och funkar bra för särskilda varor och produkter såsom medicin och cigaretter, medan ett värdeskåp passar bättre för kontanter, viktiga nycklar, guld och dokument. Dessa är brandskyddsklassade och erbjuder ett ännu bättre inbrottsskydd än säkerhetsskåpet och är därför att föredra för dig som vill ha säker, anpassad förvaring för din butiks kontanter och dokument.

Affärsvärlden

Fördelen med dagstidningar är att man snabbt får en överblick om av vad som händer i världen. Däremot saknas ofta de mer djupa och analyserande artiklarna. De som vill ha det, med inriktning mot finans, väljer Affärsvärlden. Detta är ett av Sveriges mest populära magasin som levererar allt om händelser och personer inom finansmarknaden.

Affärsvärlden

Magasinet har även en djupgående analyserande del som inriktar sig mot börsen. Men med tanke på att magasinet kommer ut 40 gånger per år är det inget för de som sysslar med daytrading. Här är det långsiktighet som står i fokus.

Affärsvärlden är främst populär hos män då de står för hela 74% av läsarna. Den vanligaste åldern på de som läser tidningen är 40-80år.

Allt viktigare för företag att synas på internet

Varför ska en lokal bilmekaniker ha en hemsida och behöver verkligen en frisör synas på nätet? För ca 10 år sedan var svaret att små lokala företag inte har någon större orsak till att synas online. Visst ansåg många att det var en tjänst till kunderna att visa upp vad man erbjöd för tjänster och produkter men något större fokus på hemsidan lades inte. Men tiderna förändras och därmed också kraven på företagen att synas tydligt på internet.

Försäljning online

För det första söker allt fler via Google efter produkter och tjänster. Detta till och med lokalt. Den som snabbt vill hitta en bilmekaniker söker på detta med tillägget att man även skriver in den stad som den önskade mekanikern helst ska vara verksam i. De som inte har en hemsida kommer självklart inte att väljas.

Sökning online

För det andra söker även väldigt många efter telefonnummer på nätet. Istället för att söka via etablerade företagsregister så som Hitta, Eniro och Gulasidorna väljer man helt enkelt att söka med ”Företagsnamn + telefonnummer”. Att i detta fall inte synas på sitt eget företagsnamn är riktigt dåligt. Hittar inte personen det företag man söker efter kommer självklart ett annat företag att ringas upp. Därmed har man förlorat en kund.

Att synas är att finnas. Men den som finns behöver även synas.