Kategoriarkiv: Företagande

Att skapa en organiserad arbetsplats

Alla är vi nog bekant med oreda och hur det i många fall blir irriterande, kanske inte så mycket att vi faktiskt gör något åt det, men det finns alltid där i bakhuvudet att man någon gång borde göra något år detta. Saken är dock den att om oredan är på arbetsplatsen riskerar man betydligt mer än bara ett irritationsmoment.

1. Använd experthjälp

Riktig organisering börjar med helheten och går sedan ned på detaljerna. Kan man få pålitliga verktyg för att hantera hur arbetet organiseras ger man alla en chans att bidra till en mer strukturerad och helt enkelt bättre arbetsplats. Ett av de bästa tipsen vi kan ge för att verkligen kickstarta organiseringen på arbetsplatsen är att ta hjälp från en expert på området. På detta sätt får man inte bara hjälp om hur man organiserar en enskild arbetsplats utan stora delar av företagets verksamhet.

2. Personlig organisering

När man har fått den information som företaget och alla anställda kan använda sig av måste var och en applicera principerna på sin personliga arbetsplats. När det gäller sådant som en enda person ansvarar för kan de absolut få göra organiseringen som de känner fungerar bäst. Det finns många specifika tips på hur man bäst organiserar exempelvis en kontorsplats som man kan uppmana dem att tänka på.

3. Time management

Var och en på företaget bör även uppmanas att tänka mer noga på hur de faktiskt använder sin tid. Som ett prov på detta kan man be var och en föra en detaljerad ”dagbok” över sina aktiviteter på arbetsplatsen under säg en vecka. Denna kan de sedan använda för att själv se var de kan bli mer effektiv och kanske se en del saker som verkar ta längre tid än de behöver. En del saker kan ju stå utanför deras makt att förändra och kanske kräver förändringar högre upp för att effektivisera.

Att starta ett företag

Är du i startgroparna med ett nytt företag? Är det ditt första företag så kanske en del tips är bra att få då det är en hel del att tänka på så där i början innan man kommit igång och allt snurrar på.

För många så kan starten av ett företag relativt enkelt om man har varit involverad och vet på ett ungefär hur man ska göra och vad man bör tänka på. Har man aldrig varit med om en företagsstart och novis på området så kan det behövas lite hjälp så där i början med budget, redovisning med mera. Ta emot all den hjälp och information som kan finnas till hands, det kan underlätta din företagsstart avsevärt.

Det finns många som redan gjort misstagen och kan delge dessa så du slipper göra samma misstag. Det finns många sätta att hitta bra info på nätet för dig som ska starta ett företag, du kan få hjälp med att bestämma dig vilken företagsform du ska ha och att skapa en affärsplan, vilket är viktigt för framtiden i ditt företag.

Om du gått som arbetssökande så kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig och ge dig stöd  och råd som kan vara avgörande för dig vid en företagsstart. I vissa fall så kan även Arbetsförmedlingen ge dig ett ekonomiskt stöd i form av bidrag under ett par månader så att du kan komma i gång med din verksamhet.

Arbetsglädje, en viktig kugge i företagets utvecklingshjul

Handen på hjärtat nu. Hur är det med arbetsglädjen på ditt företag? Har du en aning om huruvida dina anställda faktiskt trivs på sin arbetsplats eller om de bara går dit för att de får betalt för att göra det?

I många fall är just arbetsglädjen en bortglömd kugge i företagshjulet, en kugge som ändå visat sig var oerhört viktig för företagets framgång och utveckling.

Studier har visat att arbetsglädje är oerhört viktigt, inte bara för företaget utan även för människors välbefinnande i stort. Dessa studier visar även att insatser för att öka arbetsglädjen betyder mer för medarbetarnas hälsa än några andra insatser. Denna lärdom visar att det inte bara går att ignorera vantrivsel och missnöje på arbetet.

Vad värre är att dålig stämning lätt smittar av sig på andra. Det räcker att en, eller några få, personer mår dåligt på arbetet för att detta ska smitta av sig på ett helt arbetslag, eller i värsta fall ett helt företag. De som drabbas av det dåliga klimatet kan själva drabbas av minskad arbetsglädje. Detta i sin tur kan leda till att personen i fråga utvecklar mental ohälsa och i slutändan måste sjukskrivas, något som kostar mycket pengar både för företaget i sig och för samhället i stort.

Det är kanske inte det allra lättaste att veta i vilken ända man som företagsledare ska börja för att förbättra arbetsglädjen och yrkesstoltheten hos sina medarbetare. Detta är ett ämne de flesta företagsledningar vet mycket lite om och därför är det bra att ta hjälp från rutinerade föreläsare som inriktat sig just på arbetsglädje. Hos Arbetsglädje.se kan du som företagsledare eller facklig representant boka föreläsare som specialiserat sig på denna ganska svårfångade företeelse.

Viktigt är att du som företagare får feedback från dina anställda för att ha koll på hur dina anställda mår. Ta hjälp av både externa personer som ovan men även de verktyg som finns tillgängliga på nätet som till exempel Officewibe.

Att köpa ett företag

Att starta eget är ju alltid något som intresserar många privatpersoner varje år . Men detta är inte enda sättet att få driva ett företag; det kan faktiskt vara värt att undersöka om ett befintligt företag till salu kan vara en passande plattform för ens företagande.

Ett argument som kan göras i fördel till företagsköp är det enkla faktum att det finns färdiga uppgifter att undersöka. Man kan inspektera utrustningen, personalen, utgifter och intäkter. Detta ger god grund till att ha vissa förväntningar på framtiden.

Man kan naturligtvis alltid fundera på vad som ligger bakom försäljningen av företaget. Det kan vara något så enkelt som en generationsväxling som ligger bakom detta, men det kan även vara mycket mer komplicerat. Bäst är att höra sig för om detaljer kring varför företaget är till salu överhuvudtaget.

Precis som med försäljning av hus och lägenheter kan företag använda sig av mäklare för att förmedla försäljningen. Att använda sig av företagsmäklares sajter är väldigt fördelaktigt då man ofta kan ta för givet att de som säljer sina företag på en sådan sajt är en motiverad säljare och kan ofta vara mycket resonabel med priset.

Om man är intresserad av att köpa ett företag istället för att starta eget men inte har span på något företag kanske det inte är så enkelt att veta var man ska börja. Det första steget att att skapa en sökprofil. I denna ska man kunna  definiera de följande:

  • Affärsinriktningen
  • Marknaden och kunderna
  • Marknadsstrategin
  • Resursbehoven
  • Rollen man vill ha i företaget
  • Vad som är en rimlig kapitalnivå
  • Strategi man tänker använda sig av som entreprenör

Detta kommer att ge en tydligare bild på vad det är man borde hålla ögonen öppna efter. Beroende på hur detta sökprofil utformas kan man även tänka på alternativa modeller,  exempelvis franchising. Detta kan man läsa mer om på Svensk Franchise.

 

Kreditbedömning för företag

kreditbedömning_243901591

Kreditbedömning kan vara en viktig del i ett företags liv, tidigt, mitt i eller till och med mot slutet. Detta är inte en enkel sak att förstå alla gånger så här tar vi en titt på hur ett företag bedöms.

På många sätt och vis fungerar detta på samma sätt som det gör för privatpersoner. Ett av de mest talande aspekterna av detta är att det blir genast problematiskt om man har betalningsanmärkningar. Detta ses många gånger som en av de starkaste varningssignalerna att ett företag eller privatperson har problem att hantera sin ekonomiska situation och att saker och ting håller på att försämras.

Att ha ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten är också ett varningstecken som många är uppmärksamma på. Detta betyder att företaget har en oreglerad skuld till en eller flera fordringsägare. Detta tillsammans betalningsanmärkningar ger en snabb och tydligt bild på ett företags förfallna skulder och är något som väger starkt emot ett företags kreditbedömning.

En kreditbedömning kan även gå djupare och titta på styrelsen eller ledningen för att hitta eventuella betalningsanmärkningar hos personerna där. Detta är en bedömning som mest görs på små och medelstora företag där ägaren och ledningen ofta är en och samma person. När det går dåligt för ett företag händer det ofta att ägaren avstår från att ta ut en lön från företaget och om detta är fallet under en längre tid kan ägarens privata ekonomi bli lidande. Det är då inte ovanligt att denne får privata betalningsanmärkningar och allt kommer från att det inte gått bra för företaget.

Att ha personer i styrelsen som tidigare varit engagerade i företag som hamnat i obestånd brukar också vara en varningssignal som utlånare tag på stort allvar. Det händer ofta att dessa personer fört vidare benägenheter som kan ha orsakat obestånd i det förra företaget till det nya. Detta är dessutom ett återkommande tema i ekonomisk brottslighet och har haft en väldigt negativ inverkan på statistiken.

Självreflektion är viktigt för företagsledare

Att driva ett företag med anställda kräver att du som chef är självreflekterande och lyhörd för hur din personal verkar må. Det kan vara en utmaning i många fall, och som chef kan det finnas ett väldigt litet utrymme för självreflektion. Men det är viktigt för företagets framgång att man tar sig den tiden, kanske viktigast av allt.

Personalen är företagets nav och en absolut förutsättning för att överhuvudtaget bibehålla en vinstdrivande produktion. Idag är arbetsmarknaden hårt pressad och folk är mer rädda om sina jobb än någonsin, vilket kan medföra att personalen kanske inte törs säga sin egentliga åsikt med risk för att förlora sin ställning eller rent av anställning på företaget. Därför är det också viktigare än någonsin att du som chef ser till att din personal har de förutsättningar som de behöver för att bibehålla ett så sunt arbetsklimat som möjligt.

Självreflektion är något som gemene man ägnar alldeles för lite tid åt, istället trampar vi runt i samma gamla hjulspår som oftast inte leder oss någon annan stans än dit vi började gå. Oftast hänvisar vi till att vi inte har tid eller ork, men det är verkligen inte en sund inställning att ha till sitt eget välmående, särskilt inte om man omger sig av andra människor då och då.

Som chef är det extra viktigt att ta sig den tiden på regelbunden basis, eftersom att du kan vara den avgörande faktorn för hur ett arbetsklimat utvecklas. Var den chef som du själv hade önskat att du haft, värdera din personal och ta dig tiden för att samtala med dom med jämna mellanrum. Om du känner att din personal inte har förtroende för dig är det viktigt att du inte blundar för det. Om du behöver professionell rådgivning finns det olika företag som uteslutande arbetar för att förbättra arbetsklimatet och arbetsgrupper. Våga ta den hjälpen om du känner att du och din personal behöver det!

Sist men inte minst, låt det kosta om det är det som krävs. All tid och pengar som du investerar i din personal kommer tillbaka i ökad framgång för företaget.

Lycka till!

Lönehantering på företaget

revisor_323336360

Innan man ger sig in i det kan lönehanteringen ses som en mindre och väldigt enkel del av verksamheten på ett företag. Men faktum är att detta kan vara något betydligt mer komplicerat.

För det första måste ju personen som tar hand om lönehanteringen på företaget ha kunskaper om den relevanta lagstiftningen, och detta är i sig inte en liten sak. Inte heller blir det lättare av att detta är något som inte är statiskt utan uppdateras allt som oftast. Av denna anledning är det många som ansett att lönehanteringen kan vara en administrativt problem på ett företag.

Även olika former som lönetillägg  och sjukfrånvaro ska dokumenteras och betalas ut eller dras av och har man inte ett system som automatiskt matar in allt detta så är det mycket att hålla ordning på. Det kan vara allt från OB tillägg, övertidsersättningar, traktamenten och annat utöver den vanliga lönen och semesterersättningen. Även arbetsgivaravgifter, skatter och försäkringar ska skötas i samband med detta.

Tittar man mer internationellt är det långt mer vanligt att detta är en tjänst som outsourcas till ett annat företag som mer eller mindre jobbar med dessa saker på heltid.  Det är heller inte bara stora företag som väljer denna väg; faktum är att det är minst lika populärt bland mindre företag. Det kan kännas kostbart till en början att leja bort detta men om man ser till de fördelar som det faktiskt också medför så lönar det sig i längden trots allt.

I Sverige har vi inte riktigt kommit så pass långt att detta är en självklarhet, varken bland stora eller små företag, men det finns absolut de som kan leverera denna tjänst. Detta kan vara till stor fördel av mer än en anledning. Den största är nog att ha rätt folk på rätt plats,  du eller din personal kanske behövs bättre inom andra områden och när du anlitar professionell hjälp så vet du att papperen sköts som de ska.

Till att börja med behöver man ju inte en anställd som hela tiden måste hålla sig uppdaterat på huruvida lagförändringar som påverkar lön görs. Det är olika förhandlingar via fackförbund att hålla ordning på och se till att den lön som förhandlas fram följs med de olika tillägg som det innebär.  Sedan är det ofta fördelaktigt för ett företag att slippa sköta en del administrativa uppgifter och på så sätt lämna det öppet att fokusera mer på verksamheten.

Som om inte detta vore nog kan det faktiskt även vara mer lönsamt att gå denna väg än att försöka hantera det själv. Detta är speciellt sant om man inte har någon som gör detta på heltid då det alltid ökar risken för misstag. Och som alla vet kan små misstag visa sig leda till stora kostnader.

Teambuilding

 

Upplevelsebaserade former av lärande är effektivt och används ofta vid teambuilding konvent. Teambuilding syftar till att öka tilliten, förbättra kommunikationen, och lär oss att respektera varandras värderingar. 

Ett företag som satsar på personalen och arbetsmiljön får bättre resultat som en självklar följd. Arbetsmiljön och teamkänslan är oerhört viktigt för företagets framgångar, därför är det viktigt att också kosta på sin personal och ge dom alla tänkbara förutsättningar för att skapa en trivsam arbetsplats.

När man använder sig av teambuilding kan man fokusera på olika saker, det kan vara allt ifrån värderingar till konflikthantering. Om du känner att du och ditt företag behöver fokusera på en specifik sak kan du skräddarsy teambuilding konventet så att det passar just er. Teambuilding kan användas som ett rent underhåll av en arbetsplats, eller för att lösa arbetsrelaterade konflikter inom gruppen.

På en arbetsplats är det viktigt att personalen känner förtroende för varandra, det är också viktigt att man känner sig uppbackad av sina kollegor. När dom parametrarna fungerar resulterar det ofta i att alla gör sitt allra bästa, vilket medför jämnare arbetsbörda och mindre övertid.

Genom att göra teamstärkande övningar förbättrar du arbetsmiljön, ökar på lojaliteten och effektiviserar arbetet. Teambuilding är ett framgångs koncept som alla borde använda sig av i stort och smått.

Skapa goda relationer med andra företag

shake hands_400222735

Det viktigt att måna om sina kunder och samarbetspartners eftersom nöjda kunder i regel är trogna kunder.

Konkurrens

Oavsett vilka varor eller tjänster ditt företag säljer finns det alltid andra företag som säljer samma eller liknande produkter och det gäller för dig som företagare att få kunder att köpa av dig istället för från konkurrenterna. Ett lågt pris är ofta ett bra sätt att locka till sig nya kunder men för att kunna behålla kunder krävs det mer än låga priser. Det finns många olika sätt att få kunder att vilja stanna hos dig. Ett av sätten är att helt enkelt få kunderna att tycka om dig och ditt företag.

Presenter

Presenter är ett bra sätt att få kunder att känna sig uppskattade. Många företag ger bort pennor, kalendrar, nyckelringar eller USB-minnen. Det är bra presenter men inte särskilt personliga. Vill du skapa vänskapliga relationer med dina kunder är det bättre att ge bort något mer personligt. Ett till exempel på bra presenter till kunder är bakverk. Postkakan.se har specialiserat sig på bakverk som skickas direkt till kunder och där du om du vill kan få ditt företags logotyp på själva kakan. Att som kund få en god kaka till kaffet känns mycket mer personligt än att få en fin kalender. En kaka med logotyp på kan dessutom ses som en reklamgåva och vara avdragsgill, enligt Skatteverket.

Omtyckt

Ett företag som gör det lilla extra blir omtyckt av kunderna. Det kan handla om så enkla saker som att alltid snabbt följa upp, att ringa istället för att skicka ett anonymt email och att vara personlig. Lär känna dina kunder och skapa vänskapsrelationer med dem. Du skapar vänskapsrelationer med företagskunder genom att lära känna dem. Kunden måste känna sig välkommen, värderad och känna att du gör allt för att det skall bli så bra som möjligt för just denna kund och att du uppskattar kunden, och det viktigaste av allt är ett trevligt bemötande enligt SvD.

Skyddsnät för företagare och anställda

finansiellt_skyddsnät_457782763

Det finns en rad olika skyddsnät i dagens samhälle som kan skydda personer på arbetsmarknaden på ett sätt eller annat under olika omständigheter. Vilka av dessa man har tillgång till beror dels på  huruvida man är anställd på ett företag eller egen företagare.

A-kassa

A-kassa är det som gör det möjligt för oss att vid förlust av arbete inte behöva fixa ett nytt jobb omedelbart utan ger oss tid att söka. A-kassa hanteras av det fackförbund man är ansluten till i det jobb man senast hade. Ersättningen man får är beroende på den lön man hade och man får 80% upp till en lön på 25 025 kronor. Tjänade man mer än detta minskar ersättningen procentuellt.

Avbrottsförsäkring

För att skydda sig från bortfallen inkomst, till exempel på grund av långvarig sjukdom, är det många företagare som skaffar en avbrottsförsäkring. Medan detta oftast går smidigt om man drivit ett aktiebolag har det varit desto svårare att få dessa pengar utbetalda om man driver en enskild firma. Läs mer om detta på Folksam.

Outplacement

Outplacement är ett sorts skydd där om en anställd på ett företag blir av med sitt jobb kan företaget kliva in och underlätta processen och även hjälpa dem att hitta tillbaka till arbetsmarknaden på ett sätt eller annat. Detta är oftast något som görs i samarbete med en konsultfirma.

Periodiseringsfonder

Periodiseringsfonder är ett sätt att skjuta fram en del av skatten man normalt sett betalar. Inkomster kan på så sätt utjämnas över många år, vilket ju också har en inverkan på skatten. Dock så bör man som företagare vara medveten att den dagen man upphör verksamheten kommer all denna uppskjutna skatten tas fram och måste då betalas.

Lönegaranti

När ett företag går i konkurs kan de anställda fortfarande få den lön arbetsgivaren är skyldig en i form av lönegaranti. Detta är något som hanteras av Länsstyrelsen och sker först efter de fått ett skriftligt beslut av konkursförvaltaren eller rekonstruktören. Om denne även tagit beslut om uppsägningslön ska man skicka in en försäkransblankett till Länsstyrelsen varje månad den 20:e under den period som lönegarantin varar.