Category Archives: Finans

Säga upp personal

När man säger upp personal är det viktigt att man är införstådd i vilket regelverk som gäller, LAS är lagen om arbetsskydd som verkar för att skydda personalen från felaktiga uppsägningar. Det är viktigt att du som arbetsgivare noga är införstådd i vilka regler och lagar som gäller vid uppsägning av personal.

Oavsett om man inte kommer överens med någon i sin personal, eller om det handlar om att avveckla företaget är det viktigt att man respekterar situationen och försöker att göra det bästa ut av den rådande situationen.

Skulle en uppsägning leda till en konflikt mellan en facklig organisation och dig som arbetsgivare kan du ta hjälp av arbetsgivarorganisationen  eller en arbetsrättsjurist för att få hjälp med att lösa konflikten på bästa sätt.

Som arbetsgivare kan man ibland hamna i rätt så prekära situationer med sina anställda och ibland uppstår en infekterad konflikt mellan arbetsgivare och anställd. Om man hamnar i en ohållbar konflikt är det viktigt att så fort som möjligt eliminera problemet genom att på ett konstruktivt sätt diskutera fram vilken den bästa lösningen på problemet skulle kunna vara tillsammans med sin anställda. Vid sådana situationer är det inte ovanligt att den anställda önskar att avsluta sin tjänst.

Som arbetsgivare är det viktigt att du inte bryter mot någon av arbetsrätts bestämmelserna, då kan du riskera att behöva betala skadestånd till den anställda.

I bästa fall löser du och din anställda konflikten på en vänskapligt och civiliserat sätt.

Ta med dig solen in

sol-i-himmel

När man ska välja typ av belysning på ett kontor, eller i vilken lokal som helst egentligen, så finns det flera saker som kan vara bra att tänka på. Man bör till exempel se till att välja en ljuskälla som är behaglig för ögonen och som sprider ett jämnt ljus över hela rummet. Något som också är viktigt är att välja bordslampor som är ergonomiskt utformade.

Många kontor har problem med antingen för skarp eller för svag belysning. Detta kan på sikt leda till försämrad syn, och är något man vill undvika. Man vill att ljuskällan på arbetsplatsen ska efterlikna det verkliga solljuset i den största mån det är möjligt. Detta gäller givetvis inte enbart arbetsplatser, utan i alla typer av lokaler vi ofta vistas i.

Genom att börja med att skapa ett tillfredsställande allmänljus i rummet så har man kommit en bra bit på vägen. Därefter kan man välja att punktmarkera specifika områden i rummet som behöver extra belysning, vartefter behoven uppstår. Belysning från Parans ger dig det ultimata alternativet när det kommer till belysning – nämligen solljus inomhus.

Att solljus har ett flertal viktiga hälsoeffekter för oss människor vet vi redan. Bland annat kommer vårt främsta behov av D-vitamin från denna viktiga källa, och sägs även kunna motverka nedstämdhet. Nu har vi den fantastiska möjligheten att belysa vår inomhusmiljö med solljus.

Miljö och hållbarhet är också viktiga ledord när det kommer till solljusbaserad inomhusbelysning. Koldioxidutsläppet vid denna typ av belysning är otroligt mycket lägre än vid användandet av andra belysningsalternativ.

Så lämnar du anbud på olika jobb

anbud

När den offentliga sektorn behöver göra ett köp av varor och tjänster sker en offentlig upphandling, där flera företag kan lämna ett anbud till myndigheten. Alla företag eller leverantörer ska i processen ges så rättvisa förutsättningar som möjligt. Ett avtalsförande mellan två de två olika parterna inleds med ett anbud från den ena parten, som ges specifikt till den andra parten. Anbudet ska innehålla information om vad avtalet innebär med specificerade detaljer. Den som lämnar anbudet har oftast bara en chans på sig, så vid framtagandet av ditt anbud bör du leverera dina bästa villkor redan från början.

Det krävs alltså att du skapar dig en bra bild av upphandlingen från början, så att du kan ta fram ett så bra anbud som möjligt. Dessutom ska du vara noga med att se till att alla krav som finns nedskrivna i förfrågningsunderlaget är besvarade, så att du tydligt visar att allt uppfylls och att du får fram budskapet så effektivt som möjligt.

Har man inte tidigare någon erfarenhet av att lämna anbud för olika jobb, kan det te sig som en omfattande och ganska komplicerad process, men så behöver det inte vara.

Idag är det många som anlitar utifrån för att få hjälp med lämna ett så bra anbud som möjligt för den aktuella upphandlingen. Dessa konsulter är specialiserade på att leverera expertis och öka förutsättningarna för att ett företag ror hem upphandlingen. Att anlita någon som arbetar med anbud dagligen sparar dig både tid och energi samt ökar förutsättningarna för att ditt företag ska gå vinnande ur upphandlingen.

Vad som alltid är bra att komma ihåg när ett anbud ska lämnas, är att stämma av att kravspecifikationerna stämmer överens med det ni har att erbjuda. Det är ingen idé att lämna anbud på något om uppdraget ligger utanför ert kompetensområde. Slutligen, kom ihåg att lämna in anbudet i tid – det ligger alltid på avsändarens ansvar!

Sparkonton – bra att veta

shutterstock_160093475

Sparkonton är inte bara till för den långsiktiga besparingen de flesta försöker göra inför framtiden, man kan även spara på kort sikt. Det finns olika typer av konton man kan välja mellan, det gäller att hitta ett som bäst passar ens behov.

Det vanligaste är ju att ha sitt sparkonto på hos en bank men det finns även andra möjligheter. En sådan är att ha ett sparkonto hos ett kreditmarknadsbolag, dessa konton är då skyddade av en statlig insättningsgaranti.

Man kan även spara sina pengar hos ett inlåningsföretag. Dessa är registrerade hos Finansinspektionen, dock så står de inte under någon tillsyn. Inte heller har man någon insättningsgaranti, vilket betyder att man riskerar att förlora hela beloppet om företaget skulle gå i konkurs. Av denna anledning får dock inlåningsföretag endast ta emot 50 000 kronor från varje enskild konsument.

En variant av att spara hos ett inlåningsföretag är att spara hos en kooperativ sparkassa. När man som medlem sparar hos en sådan har man därför heller ingen insättningsgaranti, men beloppsbegränsningen på 50 000 kronor gäller inte för kooperativa sparkassor så det är fullt möjligt att sätta in större belopp.

Var man än sparar så är ju en av de viktigare punkterna för många att man får en bra ränta. När det finns så många olika sätt att spara är det ju bra om man kan få förslag kring detta, bloggen PlaceraPengar.nu har många tips vad gäller den bästa sparräntan.

Men man ska alltid vara medveten om att konton med högre räntesatser kan ha villkor som begränsar antalet uttag man kan göra. Det betyder inte att man inte kan ta ut fler gånger, men när man väl överskrider antalet uttag så kommer man att behöva betala en avgift på omkring 1 till 2 procent av det uttagna beloppet.

Vad man än väljer är det bäst att undersöka om det finns några uttagsvillkor och vad detaljerna kring dessa då är.

När du inte längre vill driva företag

Har du tröttnat på ditt företag? Att driva ett företag är ett stort åtagande och när du inte längre brinner för din affärsidé kan det kännas minst sagt tungt att gå till jobbet. Lösningen är för det mesta att sälja företaget. Om företaget inte längre är lönsamt eller om marknaden där det är verksamt går dåligt kan det dock vara svårt att hitta en köpare. Vill man då inte sitta fast med ett företag man inte vill driva är det dags att avveckla företaget.

Hur avvecklar man företaget?

Det finns ett antal olika alternativ som man kan läsa om på Bolagsverket.

Likvidation är ett sätt. Vid en likvidation löser man upp ett aktiebolag efter att alla skulder betalats och att det överskott som eventuellt finns kvar har fördelats bland aktieägarna. Här brukar Bolagsverket utse en likvidator som ersätter styrelsen under likvidationsprocessen. Vill att man processen ska gå snabbare kan man också sälja företaget till ett företag som utför en snabbavveckling. Det är det bästa alternativet när man snabbt vill kunna gå vidare med ett annat företag eller anställning.

Fusion innebär att alla företagets tillgångar och skulder tas över av ett annat bolag. Det kan vara antingen ett moderbolag (om du driver ett dotterbolag) eller helt enkelt ett annat företag. I det senare fallet kallas det fusion genom absorption.

Konkurs är ett alternativ om företaget befinner sig på ekonomiskt obestånd, det vill säga att skulder inte kan betalas och att det inte bara rör sig om tillfälliga problem. Du kan själv ansöka om konkurs men det kan också en borgenär göra. En konkursförvaltare utses sedan som reder ut vilka tillgångar som finns och därefter betalar av fordringar till borgenärer.

Dagens Industri

Som företagare handlar det inte bara om att vara insatt i sin egen bransch utan även ha en överblick över den nationella och internationalla ekonomin. Allt påverkar varandra och inget företag lever på en ”egen ö” utan att vara sammankopplad med samhället eller andra företag.

Dagens-industri

Här fyller tidningen Dagens Industri en stor funktion. En tidning som är mycket vanlig hos större företag och de som är inriktade mot finanssektorn. För den som aldrig hört talas om tidningen tidigare kan namnet upplevas något missvisande. För även om det självklart finns artiklar om ”Industri” så är det knappast redaktionens fokus. Här är det ekonomi som behandlas. Både då på lokal, nationell och internationell nivå. Detta både ur synvinklar som direkt påverkar ekononomin och de som indirekt gör det. En av de delar som även är mycket uppskattade i tidningen är deras börsanalyser.

Börsnoteringar

Tidningen kommer ut måndag-lördag året runt.