Kategoriarkiv: Finans

Har du en affärsidé

Vi är många som önskar att starta ett eget företag, att får styra över våra egna arbetstider, vara vår egen chef och framförallt bygga upp en vinstdrivande verksamhet. Det finns många fördelar men för att ens komma igång behöver man ha en genomarbetade affärsidé.

Alla företag vilar på en affärsidé och det är också den som gör det möjligt för dig att söka finansiärer vilket kan vara avgörande för att komma igång med företaget. När man gör en affärsidé som man vill presentera för banken är det viktigt att den är välformulerad och genomtänkt.

Om du behöver mer detaljerad information om hur en affärsidé ska se ut så finns det fullt med mallar på internet som du kan använda dig av gratis. Känner du dig osäker på hur en affärsplan ska vara utformad är det viktigt att du tar hjälp, du kan även boka tid med en handläggare på nyföretagarcentrum.

Företagets affärsidé ska i korta drag handla om varför din produkt eller tjänst behövs, till vilken målgrupp och marknad du vänder dig, och framförallt ska en affärsidé uppvisa vilka styrkor och kompetenser företaget kommer att ha.

Det är positivt att ha med en hållbar och miljövänlig aspekt i din affärsidé.Kom ihåg att din affärsidé behöver inte vara unik, du kan slå dig på en marknad som redan är etablerad men då är det desto viktigare att du kan motivera varför just ditt företag behövs, ett plus är att försöka nischa din idé så mycket du kan.

Stort lycka till!

Ekonomisk trygghet

Det är viktigt att du som egenföretagare ser till att du har koll på de ekonomiska bitarna som kan påverka din livssituation om du exempelvis blir sjuk.

Som egenföretagare krävs det att du tar ett stort ansvar för din egen privata ekonomi. Du har eget ansvar för din pension och du behöver också tänka på att din SGI baseras på den lön du har plockat ut under åren eller månaderna som egenföretagare. Det är därför viktigt att du tar ut en lön även om det kan vara svårt ibland som egenföretagare att göra det.

Variationer kan förekomma beroende på vilken bolagsform ditt företag har. Har du ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt eget företag och då betalar du din egen sjuklön de första två veckorna, efter det är du berättigad att söka ersättning från Försäkringskassan.

Det är viktigt att du skyddar din SGI så att den inte sjunker i ersättningsnivå. Du kan läsa mer om hur du gör det på Försäkringskassans hemsida.

Har du ett eget företag har du också möjligheten att välja hur många karensdagar du vill ha, och väljer du många karensdagar blir din egna avgifter lägre.

Slutligen är det väldigt viktigt att du ser till att ha god koll på de ekonomiska bitarna så att du är väl förberedd om något oväntat skulle inträffa.

Välj företagsform

Det finns olika företagsformer och när du ska starta ett företag kan det vara bra att känna till dom olika bolagsformerna för att du ska kunna välja det som passar dig och din vision bäst.

De olika företagsformerna som man kan använda sig av är följande:

  • Enskild näringsverksamhet
  • Aktiebolag
  • Handelsbolag eller kommanditbolag
  • Ekonomisk förening
  • Ideell förening

Vi ska försöka utröna i korta drag vad dom olika företagsformerna innebär.

En Enskild näringsverksamhet innebär att du som enskild privat person äger och driver företaget. När man driver en enskild firma är det väldigt viktigt att man är införstådd i det regelverk som omfamnar bolagsformen, i synnerhet eftersom att det inte finns någon tydlig gräns mellan dig och företaget.

Ett Aktiebolag däremot  är som namnet berättar ett aktie ägt företag. Aktieägarna är alltså med andra ord delägare i företaget och därför har du som företagare inte ett personligt ansvar för företagets skulder. För att starta ett aktiebolag är det viktigt att du är införstådd i vilket regelverk som gäller, och du bör vara medveten om att du behöver ett aktiekapital på minst femtiotusen kronor.

Ett Handelsbolag har minst två bolagsmän med det kan också finnas flera delägare. Det finns ingen lag som säger att bolagsmännen nödvändigtvis behöver vara privat personer, det kan även vara andra företag. När man driver ett Handelsbolag är man juridiskt ansvarig för företagets skulder och avtal, och det är viktigt att alla bolagsmän är införstådda i vilka lagar och regler som finns rörande Handelsbolag.

Ett kommanditbolag är en annan form av handelsbolag, bolagsmännens ansvar är i den här företagsformen begränsat till var och ens enskilda insats i företaget. Den här typen av företagande innebär att man behöver utse en komplementär som har veto att ta beslut som rör företaget. De övriga kommanditdelägarna har i regel ingen som helst rätt att bestämma hur företaget styrs, om man inte kommer överens om något annat. För att undvika onödiga konflikter är det alltid viktigt att upprätta juridiskt giltiga kontrakt när man tar beslut inom företaget.

En ekonomisk förening är ett sätt att driva en verksamhet. Det kan exempelvis vara en by förening , men den kräver minst tre medlemmar. Du kan läsa mer om vad som specifikt gäller för den här typen av bolagsform på flera sajter på internet. Eller fråga en redan etablerad förening, exempelvis den lokala idrottsföreningen.

En ideell förenings syfte får inte vara att främja medlemmars ekonomiska intressen. En ideell förening ska verka för allmännyttiga ändamål. Men en ideell förening kräver minst tre medlemmar och viss formalia som att till exempel utse en aktivt deltagande styrelse, och författa stadgar. Ideella föreningar registreras som alla andra bolag hos skatteverket.

Hoppas du fått dig ett hum om vilka olika former som finns att välja mellan. Mer omfattande information hittar du på bolagsverket.

Lycka till!

Säga upp personal

När man säger upp personal är det viktigt att man är införstådd i vilket regelverk som gäller, LAS är lagen om arbetsskydd som verkar för att skydda personalen från felaktiga uppsägningar. Det är viktigt att du som arbetsgivare noga är införstådd i vilka regler och lagar som gäller vid uppsägning av personal.

Oavsett om man inte kommer överens med någon i sin personal, eller om det handlar om att avveckla företaget är det viktigt att man respekterar situationen och försöker att göra det bästa ut av den rådande situationen.

Skulle en uppsägning leda till en konflikt mellan en facklig organisation och dig som arbetsgivare kan du ta hjälp av arbetsgivarorganisationen  eller en arbetsrättsjurist för att få hjälp med att lösa konflikten på bästa sätt.

Som arbetsgivare kan man ibland hamna i rätt så prekära situationer med sina anställda och ibland uppstår en infekterad konflikt mellan arbetsgivare och anställd. Om man hamnar i en ohållbar konflikt är det viktigt att så fort som möjligt eliminera problemet genom att på ett konstruktivt sätt diskutera fram vilken den bästa lösningen på problemet skulle kunna vara tillsammans med sin anställda. Vid sådana situationer är det inte ovanligt att den anställda önskar att avsluta sin tjänst.

Som arbetsgivare är det viktigt att du inte bryter mot någon av arbetsrätts bestämmelserna, då kan du riskera att behöva betala skadestånd till den anställda.

I bästa fall löser du och din anställda konflikten på en vänskapligt och civiliserat sätt.

Ta med dig solen in

sol-i-himmel

När man ska välja typ av belysning på ett kontor, eller i vilken lokal som helst egentligen, så finns det flera saker som kan vara bra att tänka på. Man bör till exempel se till att välja en ljuskälla som är behaglig för ögonen och som sprider ett jämnt ljus över hela rummet. Något som också är viktigt är att välja bordslampor som är ergonomiskt utformade.

Många kontor har problem med antingen för skarp eller för svag belysning. Detta kan på sikt leda till försämrad syn, och är något man vill undvika. Man vill att ljuskällan på arbetsplatsen ska efterlikna det verkliga solljuset i den största mån det är möjligt. Detta gäller givetvis inte enbart arbetsplatser, utan i alla typer av lokaler vi ofta vistas i.

Genom att börja med att skapa ett tillfredsställande allmänljus i rummet så har man kommit en bra bit på vägen. Därefter kan man välja att punktmarkera specifika områden i rummet som behöver extra belysning, vartefter behoven uppstår. Belysning från Parans ger dig det ultimata alternativet när det kommer till belysning – nämligen solljus inomhus.

Att solljus har ett flertal viktiga hälsoeffekter för oss människor vet vi redan. Bland annat kommer vårt främsta behov av D-vitamin från denna viktiga källa, och sägs även kunna motverka nedstämdhet. Nu har vi den fantastiska möjligheten att belysa vår inomhusmiljö med solljus.

Miljö och hållbarhet är också viktiga ledord när det kommer till solljusbaserad inomhusbelysning. Koldioxidutsläppet vid denna typ av belysning är otroligt mycket lägre än vid användandet av andra belysningsalternativ.

Så lämnar du anbud på olika jobb

anbud

När den offentliga sektorn behöver göra ett köp av varor och tjänster sker en offentlig upphandling, där flera företag kan lämna ett anbud till myndigheten. Alla företag eller leverantörer ska i processen ges så rättvisa förutsättningar som möjligt. Ett avtalsförande mellan två de två olika parterna inleds med ett anbud från den ena parten, som ges specifikt till den andra parten. Anbudet ska innehålla information om vad avtalet innebär med specificerade detaljer. Den som lämnar anbudet har oftast bara en chans på sig, så vid framtagandet av ditt anbud bör du leverera dina bästa villkor redan från början.

Det krävs alltså att du skapar dig en bra bild av upphandlingen från början, så att du kan ta fram ett så bra anbud som möjligt. Dessutom ska du vara noga med att se till att alla krav som finns nedskrivna i förfrågningsunderlaget är besvarade, så att du tydligt visar att allt uppfylls och att du får fram budskapet så effektivt som möjligt.

Har man inte tidigare någon erfarenhet av att lämna anbud för olika jobb, kan det te sig som en omfattande och ganska komplicerad process, men så behöver det inte vara.

Idag är det många som anlitar utifrån för att få hjälp med lämna ett så bra anbud som möjligt för den aktuella upphandlingen. Dessa konsulter är specialiserade på att leverera expertis och öka förutsättningarna för att ett företag ror hem upphandlingen. Att anlita någon som arbetar med anbud dagligen sparar dig både tid och energi samt ökar förutsättningarna för att ditt företag ska gå vinnande ur upphandlingen.

Vad som alltid är bra att komma ihåg när ett anbud ska lämnas, är att stämma av att kravspecifikationerna stämmer överens med det ni har att erbjuda. Det är ingen idé att lämna anbud på något om uppdraget ligger utanför ert kompetensområde. Slutligen, kom ihåg att lämna in anbudet i tid – det ligger alltid på avsändarens ansvar!

Sparkonton – bra att veta

shutterstock_160093475

Sparkonton är inte bara till för den långsiktiga besparingen de flesta försöker göra inför framtiden, man kan även spara på kort sikt. Det finns olika typer av konton man kan välja mellan, det gäller att hitta ett som bäst passar ens behov.

Det vanligaste är ju att ha sitt sparkonto på hos en bank men det finns även andra möjligheter. En sådan är att ha ett sparkonto hos ett kreditmarknadsbolag, dessa konton är då skyddade av en statlig insättningsgaranti.

Man kan även spara sina pengar hos ett inlåningsföretag. Dessa är registrerade hos Finansinspektionen, dock så står de inte under någon tillsyn. Inte heller har man någon insättningsgaranti, vilket betyder att man riskerar att förlora hela beloppet om företaget skulle gå i konkurs. Av denna anledning får dock inlåningsföretag endast ta emot 50 000 kronor från varje enskild konsument.

En variant av att spara hos ett inlåningsföretag är att spara hos en kooperativ sparkassa. När man som medlem sparar hos en sådan har man därför heller ingen insättningsgaranti, men beloppsbegränsningen på 50 000 kronor gäller inte för kooperativa sparkassor så det är fullt möjligt att sätta in större belopp.

Var man än sparar så är ju en av de viktigare punkterna för många att man får en bra ränta. När det finns så många olika sätt att spara är det ju bra om man kan få förslag kring detta, bloggen PlaceraPengar.nu har många tips vad gäller den bästa sparräntan.

Men man ska alltid vara medveten om att konton med högre räntesatser kan ha villkor som begränsar antalet uttag man kan göra. Det betyder inte att man inte kan ta ut fler gånger, men när man väl överskrider antalet uttag så kommer man att behöva betala en avgift på omkring 1 till 2 procent av det uttagna beloppet.

Vad man än väljer är det bäst att undersöka om det finns några uttagsvillkor och vad detaljerna kring dessa då är.

När du inte längre vill driva företag

Har du tröttnat på ditt företag? Att driva ett företag är ett stort åtagande och när du inte längre brinner för din affärsidé kan det kännas minst sagt tungt att gå till jobbet. Lösningen är för det mesta att sälja företaget. Om företaget inte längre är lönsamt eller om marknaden där det är verksamt går dåligt kan det dock vara svårt att hitta en köpare. Vill man då inte sitta fast med ett företag man inte vill driva är det dags att avveckla företaget.

Hur avvecklar man företaget?

Det finns ett antal olika alternativ som man kan läsa om på Bolagsverket.

Likvidation är ett sätt. Vid en likvidation löser man upp ett aktiebolag efter att alla skulder betalats och att det överskott som eventuellt finns kvar har fördelats bland aktieägarna. Här brukar Bolagsverket utse en likvidator som ersätter styrelsen under likvidationsprocessen. Vill att man processen ska gå snabbare kan man också sälja företaget till ett företag som utför en snabbavveckling. Det är det bästa alternativet när man snabbt vill kunna gå vidare med ett annat företag eller anställning.

Fusion innebär att alla företagets tillgångar och skulder tas över av ett annat bolag. Det kan vara antingen ett moderbolag (om du driver ett dotterbolag) eller helt enkelt ett annat företag. I det senare fallet kallas det fusion genom absorption.

Konkurs är ett alternativ om företaget befinner sig på ekonomiskt obestånd, det vill säga att skulder inte kan betalas och att det inte bara rör sig om tillfälliga problem. Du kan själv ansöka om konkurs men det kan också en borgenär göra. En konkursförvaltare utses sedan som reder ut vilka tillgångar som finns och därefter betalar av fordringar till borgenärer.

Dagens Industri

Som företagare handlar det inte bara om att vara insatt i sin egen bransch utan även ha en överblick över den nationella och internationalla ekonomin. Allt påverkar varandra och inget företag lever på en ”egen ö” utan att vara sammankopplad med samhället eller andra företag.

Dagens-industri

Här fyller tidningen Dagens Industri en stor funktion. En tidning som är mycket vanlig hos större företag och de som är inriktade mot finanssektorn. För den som aldrig hört talas om tidningen tidigare kan namnet upplevas något missvisande. För även om det självklart finns artiklar om ”Industri” så är det knappast redaktionens fokus. Här är det ekonomi som behandlas. Både då på lokal, nationell och internationell nivå. Detta både ur synvinklar som direkt påverkar ekononomin och de som indirekt gör det. En av de delar som även är mycket uppskattade i tidningen är deras börsanalyser.

Börsnoteringar

Tidningen kommer ut måndag-lördag året runt.