Category Archives: Finans

Många bäckar små som företagare 

Som företagare så försöker man att alltid kapa sina utgifter för att spara pengar. Många bäckar små är ett talesätt som även passar in för företag.

Det finns många sätt att vara ekonomiskt på och det gäller att bygga upp en buffert som företagare för att kunna plocka av vid stunder då kanske det inte kommer in lika mycket jobb till företaget. Om företaget ligger längst ner vid Vänern kring Vänersborg eller i Uddevalla trakten så kan ett tips  vara att kolla upp fastigheter i Trollhättan eller i närheten om de är billigare än de ni besitter idag, detta kan vara ett sätt att spara pengar att hitta billigare lokaler.

Det kan gälla att hitta det som kostar och som man kan avvara en period för att spara pengar. Alla utgifter kanske inte är nödvändiga. Om det inte ser ljust ut för tillfället så kanske man får dra in på något som inte känns så där nödvändigt och som kan komma tillbaka när ekonomin ser bättre ut. Att skapa tillväxt i ett företag är viktigt för dess överlevnad.

Det behöver inte alls vara i rekordfart utan man man hela tiden försöker att se till så företaget växer. Behöver inte vara med mer personal utan att man får en trygg ekonomisk plattform att stå på och som gör att företaget blir stabilt och solitt. Detta kräver en hel del arbete både från ledning och de som är anställda och det är inget som man gör snabbt utan det måste få ta tid.

Starta industriverksamhet

Att starta eget är alltid en spännande utmaning. Denna utmaning kan dock bli många gånger större om man planerar starta upp en industriverksamhet där exempelvis stora maskineri kan vara nödvändiga för att kunna driva verksamheten.

Olika industrier har så klart olika förutsättningar och men även sina egna hinder man måste ta sig över. Ett väldigt vanligt hinder är ju dock det rent ekonomiska. Säg till exempel att man fått för sig att starta upp inom skogsindustrin. Beroende på den exakta naturen av ens arbete kommer man mest troligt behöva köpa en hel del dyra maskinerier. Bara det faktum att ett bra skördaraggregat kan gå på upp till 150 000 kr ger ju en indikation på hur mycket det kan kosta att starta upp helt från grunden.

Om man funderat på något som kräver att man producerar sina produkter mer storskaligt sitter man i samma sits som många andra personer före en. Är det bortom rimligheten att man tillverkar dessa produkter själv är det ju ganska osannolikt att köpa och modifiera maskiner som kan göra detta åt en. Som tur är behöver man inte göra detta då det finns innovationsrådgivning som kan hjälpa en att gå från bara en idé till en färdig produkt. Sekretess är av yttersta vikt här då man ju naturligtvis inte vill att ens produktidé plockas upp av någon som redan har möjligheten att förverkliga denna.

Att finansiera en industriverksamhet kan i grova drag jämföras med att starta eget inom andra områden. Men det kapital som i slutändan krävs kan vara betydligt högre, beroende så klart på vilken typ av industriverksamhet man har tänkt sig. Banklån existerar ju alltid som en möjlig väg till finansiering av företag. Men har man goda belägg för att verksamheten kommer att vara framgångsrik kan man även överväga att söka riskkapital.

Att starta ett företag

Är du i startgroparna med ett nytt företag? Är det ditt första företag så kanske en del tips är bra att få då det är en hel del att tänka på så där i början innan man kommit igång och allt snurrar på.

För många så kan starten av ett företag relativt enkelt om man har varit involverad och vet på ett ungefär hur man ska göra och vad man bör tänka på. Har man aldrig varit med om en företagsstart och novis på området så kan det behövas lite hjälp så där i början med budget, redovisning med mera. Ta emot all den hjälp och information som kan finnas till hands, det kan underlätta din företagsstart avsevärt.

Det finns många som redan gjort misstagen och kan delge dessa så du slipper göra samma misstag. Det finns många sätta att hitta bra info på nätet för dig som ska starta ett företag, du kan få hjälp med att bestämma dig vilken företagsform du ska ha och att skapa en affärsplan, vilket är viktigt för framtiden i ditt företag.

Om du gått som arbetssökande så kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig och ge dig stöd  och råd som kan vara avgörande för dig vid en företagsstart. I vissa fall så kan även Arbetsförmedlingen ge dig ett ekonomiskt stöd i form av bidrag under ett par månader så att du kan komma i gång med din verksamhet.

Kreditbedömning för företag

kreditbedömning_243901591

Kreditbedömning kan vara en viktig del i ett företags liv, tidigt, mitt i eller till och med mot slutet. Detta är inte en enkel sak att förstå alla gånger så här tar vi en titt på hur ett företag bedöms.

På många sätt och vis fungerar detta på samma sätt som det gör för privatpersoner. Ett av de mest talande aspekterna av detta är att det blir genast problematiskt om man har betalningsanmärkningar. Detta ses många gånger som en av de starkaste varningssignalerna att ett företag eller privatperson har problem att hantera sin ekonomiska situation och att saker och ting håller på att försämras.

Att ha ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten är också ett varningstecken som många är uppmärksamma på. Detta betyder att företaget har en oreglerad skuld till en eller flera fordringsägare. Detta tillsammans betalningsanmärkningar ger en snabb och tydligt bild på ett företags förfallna skulder och är något som väger starkt emot ett företags kreditbedömning.

En kreditbedömning kan även gå djupare och titta på styrelsen eller ledningen för att hitta eventuella betalningsanmärkningar hos personerna där. Detta är en bedömning som mest görs på små och medelstora företag där ägaren och ledningen ofta är en och samma person. När det går dåligt för ett företag händer det ofta att ägaren avstår från att ta ut en lön från företaget och om detta är fallet under en längre tid kan ägarens privata ekonomi bli lidande. Det är då inte ovanligt att denne får privata betalningsanmärkningar och allt kommer från att det inte gått bra för företaget.

Att ha personer i styrelsen som tidigare varit engagerade i företag som hamnat i obestånd brukar också vara en varningssignal som utlånare tag på stort allvar. Det händer ofta att dessa personer fört vidare benägenheter som kan ha orsakat obestånd i det förra företaget till det nya. Detta är dessutom ett återkommande tema i ekonomisk brottslighet och har haft en väldigt negativ inverkan på statistiken.

Självreflektion är viktigt för företagsledare

Att driva ett företag med anställda kräver att du som chef är självreflekterande och lyhörd för hur din personal verkar må. Det kan vara en utmaning i många fall, och som chef kan det finnas ett väldigt litet utrymme för självreflektion. Men det är viktigt för företagets framgång att man tar sig den tiden, kanske viktigast av allt.

Personalen är företagets nav och en absolut förutsättning för att överhuvudtaget bibehålla en vinstdrivande produktion. Idag är arbetsmarknaden hårt pressad och folk är mer rädda om sina jobb än någonsin, vilket kan medföra att personalen kanske inte törs säga sin egentliga åsikt med risk för att förlora sin ställning eller rent av anställning på företaget. Därför är det också viktigare än någonsin att du som chef ser till att din personal har de förutsättningar som de behöver för att bibehålla ett så sunt arbetsklimat som möjligt.

Självreflektion är något som gemene man ägnar alldeles för lite tid åt, istället trampar vi runt i samma gamla hjulspår som oftast inte leder oss någon annan stans än dit vi började gå. Oftast hänvisar vi till att vi inte har tid eller ork, men det är verkligen inte en sund inställning att ha till sitt eget välmående, särskilt inte om man omger sig av andra människor då och då.

Som chef är det extra viktigt att ta sig den tiden på regelbunden basis, eftersom att du kan vara den avgörande faktorn för hur ett arbetsklimat utvecklas. Var den chef som du själv hade önskat att du haft, värdera din personal och ta dig tiden för att samtala med dom med jämna mellanrum. Om du känner att din personal inte har förtroende för dig är det viktigt att du inte blundar för det. Om du behöver professionell rådgivning finns det olika företag som uteslutande arbetar för att förbättra arbetsklimatet och arbetsgrupper. Våga ta den hjälpen om du känner att du och din personal behöver det!

Sist men inte minst, låt det kosta om det är det som krävs. All tid och pengar som du investerar i din personal kommer tillbaka i ökad framgång för företaget.

Lycka till!

Lönehantering på företaget

revisor_323336360

Innan man ger sig in i det kan lönehanteringen ses som en mindre och väldigt enkel del av verksamheten på ett företag. Men faktum är att detta kan vara något betydligt mer komplicerat.

För det första måste ju personen som tar hand om lönehanteringen på företaget ha kunskaper om den relevanta lagstiftningen, och detta är i sig inte en liten sak. Inte heller blir det lättare av att detta är något som inte är statiskt utan uppdateras allt som oftast. Av denna anledning är det många som ansett att lönehanteringen kan vara en administrativt problem på ett företag.

Även olika former som lönetillägg  och sjukfrånvaro ska dokumenteras och betalas ut eller dras av och har man inte ett system som automatiskt matar in allt detta så är det mycket att hålla ordning på. Det kan vara allt från OB tillägg, övertidsersättningar, traktamenten och annat utöver den vanliga lönen och semesterersättningen. Även arbetsgivaravgifter, skatter och försäkringar ska skötas i samband med detta.

Tittar man mer internationellt är det långt mer vanligt att detta är en tjänst som outsourcas till ett annat företag som mer eller mindre jobbar med dessa saker på heltid.  Det är heller inte bara stora företag som väljer denna väg; faktum är att det är minst lika populärt bland mindre företag. Det kan kännas kostbart till en början att leja bort detta men om man ser till de fördelar som det faktiskt också medför så lönar det sig i längden trots allt.

I Sverige har vi inte riktigt kommit så pass långt att detta är en självklarhet, varken bland stora eller små företag, men det finns absolut de som kan leverera denna tjänst. Detta kan vara till stor fördel av mer än en anledning. Den största är nog att ha rätt folk på rätt plats,  du eller din personal kanske behövs bättre inom andra områden och när du anlitar professionell hjälp så vet du att papperen sköts som de ska.

Till att börja med behöver man ju inte en anställd som hela tiden måste hålla sig uppdaterat på huruvida lagförändringar som påverkar lön görs. Det är olika förhandlingar via fackförbund att hålla ordning på och se till att den lön som förhandlas fram följs med de olika tillägg som det innebär.  Sedan är det ofta fördelaktigt för ett företag att slippa sköta en del administrativa uppgifter och på så sätt lämna det öppet att fokusera mer på verksamheten.

Som om inte detta vore nog kan det faktiskt även vara mer lönsamt att gå denna väg än att försöka hantera det själv. Detta är speciellt sant om man inte har någon som gör detta på heltid då det alltid ökar risken för misstag. Och som alla vet kan små misstag visa sig leda till stora kostnader.

Behöver ditt företag en ny lokal?

Behöver du en ny lokal till ditt företag? Ta god tid på dig och kolla upp vilka behov företaget har, vilka förändringar det kan innebära och hur det kommer att påverka företaget ur ett arbetsmiljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Om du räknar med att företaget kommer att expandera inom dom närmaste åren kan det vara bra att välja en lokal som tillåter det så att du inte behöver flytta företaget med så kort intervall. En flytt är kan vara en ganska kostsam historia i synnerhet för ett företag.

Innan du börjar leta efter en ny lokal kan det vara bra att bestämma dig för hur mycket lokalen ska få kosta. Vad är en riktigt bra lokal för dig, vilka krav önskar du att en bra lokal ska uppfylla. Försök att hålla dig till dina krav och leta utefter dom ramarna, det ökar risken markant för att du och ditt företag kommer att trivas bra där och därmed undvika ytterligare en flytt. När du räknar på lokal kostnader är det viktigt att inte glömma bort utgifter som el, städning och försäkringar.

Självklart är det oerhört viktigt för företagets synlighet att ligga på ett geografiskt gynnsamt ställe, driver du exempelvis ett åkeri kan det vara gynnsamt att ligga på ett industriområde där många andra entreprenörer också befinner sig. Placeringen är oerhört viktig om ditt företag har ett stort behov av att synas.

Det finns olika sätt att hitta nya lokaler på, man kan leta på internet, kolla med näringslivskontoret i din kommun eller i den kommun du vill placera företaget, och du kan självklart kolla med din nuvarande hyresvärd om han/hon har någon annan lokal som är ledig.

Var noga med att lokalens exteriöra miljöer är väl underhållna, det första intrycket är som bekant det viktigaste i alla sammanhang.

Lycka till!

Har du en affärsidé

Vi är många som önskar att starta ett eget företag, att får styra över våra egna arbetstider, vara vår egen chef och framförallt bygga upp en vinstdrivande verksamhet. Det finns många fördelar men för att ens komma igång behöver man ha en genomarbetade affärsidé.

Alla företag vilar på en affärsidé och det är också den som gör det möjligt för dig att söka finansiärer vilket kan vara avgörande för att komma igång med företaget. När man gör en affärsidé som man vill presentera för banken är det viktigt att den är välformulerad och genomtänkt.

Om du behöver mer detaljerad information om hur en affärsidé ska se ut så finns det fullt med mallar på internet som du kan använda dig av gratis. Känner du dig osäker på hur en affärsplan ska vara utformad är det viktigt att du tar hjälp, du kan även boka tid med en handläggare på nyföretagarcentrum.

Företagets affärsidé ska i korta drag handla om varför din produkt eller tjänst behövs, till vilken målgrupp och marknad du vänder dig, och framförallt ska en affärsidé uppvisa vilka styrkor och kompetenser företaget kommer att ha.

Det är positivt att ha med en hållbar och miljövänlig aspekt i din affärsidé.Kom ihåg att din affärsidé behöver inte vara unik, du kan slå dig på en marknad som redan är etablerad men då är det desto viktigare att du kan motivera varför just ditt företag behövs, ett plus är att försöka nischa din idé så mycket du kan.

Stort lycka till!

Ekonomisk trygghet

Det är viktigt att du som egenföretagare ser till att du har koll på de ekonomiska bitarna som kan påverka din livssituation om du exempelvis blir sjuk.

Som egenföretagare krävs det att du tar ett stort ansvar för din egen privata ekonomi. Du har eget ansvar för din pension och du behöver också tänka på att din SGI baseras på den lön du har plockat ut under åren eller månaderna som egenföretagare. Det är därför viktigt att du tar ut en lön även om det kan vara svårt ibland som egenföretagare att göra det.

Variationer kan förekomma beroende på vilken bolagsform ditt företag har. Har du ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt eget företag och då betalar du din egen sjuklön de första två veckorna, efter det är du berättigad att söka ersättning från Försäkringskassan.

Det är viktigt att du skyddar din SGI så att den inte sjunker i ersättningsnivå. Du kan läsa mer om hur du gör det på Försäkringskassans hemsida.

Har du ett eget företag har du också möjligheten att välja hur många karensdagar du vill ha, och väljer du många karensdagar blir din egna avgifter lägre.

Slutligen är det väldigt viktigt att du ser till att ha god koll på de ekonomiska bitarna så att du är väl förberedd om något oväntat skulle inträffa.

Välj företagsform

Det finns olika företagsformer och när du ska starta ett företag kan det vara bra att känna till dom olika bolagsformerna för att du ska kunna välja det som passar dig och din vision bäst.

De olika företagsformerna som man kan använda sig av är följande:

  • Enskild näringsverksamhet
  • Aktiebolag
  • Handelsbolag eller kommanditbolag
  • Ekonomisk förening
  • Ideell förening

Vi ska försöka utröna i korta drag vad dom olika företagsformerna innebär.

En Enskild näringsverksamhet innebär att du som enskild privat person äger och driver företaget. När man driver en enskild firma är det väldigt viktigt att man är införstådd i det regelverk som omfamnar bolagsformen, i synnerhet eftersom att det inte finns någon tydlig gräns mellan dig och företaget.

Ett Aktiebolag däremot  är som namnet berättar ett aktie ägt företag. Aktieägarna är alltså med andra ord delägare i företaget och därför har du som företagare inte ett personligt ansvar för företagets skulder. För att starta ett aktiebolag är det viktigt att du är införstådd i vilket regelverk som gäller, och du bör vara medveten om att du behöver ett aktiekapital på minst femtiotusen kronor.

Ett Handelsbolag har minst två bolagsmän med det kan också finnas flera delägare. Det finns ingen lag som säger att bolagsmännen nödvändigtvis behöver vara privat personer, det kan även vara andra företag. När man driver ett Handelsbolag är man juridiskt ansvarig för företagets skulder och avtal, och det är viktigt att alla bolagsmän är införstådda i vilka lagar och regler som finns rörande Handelsbolag.

Ett kommanditbolag är en annan form av handelsbolag, bolagsmännens ansvar är i den här företagsformen begränsat till var och ens enskilda insats i företaget. Den här typen av företagande innebär att man behöver utse en komplementär som har veto att ta beslut som rör företaget. De övriga kommanditdelägarna har i regel ingen som helst rätt att bestämma hur företaget styrs, om man inte kommer överens om något annat. För att undvika onödiga konflikter är det alltid viktigt att upprätta juridiskt giltiga kontrakt när man tar beslut inom företaget.

En ekonomisk förening är ett sätt att driva en verksamhet. Det kan exempelvis vara en by förening , men den kräver minst tre medlemmar. Du kan läsa mer om vad som specifikt gäller för den här typen av bolagsform på flera sajter på internet. Eller fråga en redan etablerad förening, exempelvis den lokala idrottsföreningen.

En ideell förenings syfte får inte vara att främja medlemmars ekonomiska intressen. En ideell förening ska verka för allmännyttiga ändamål. Men en ideell förening kräver minst tre medlemmar och viss formalia som att till exempel utse en aktivt deltagande styrelse, och författa stadgar. Ideella föreningar registreras som alla andra bolag hos skatteverket.

Hoppas du fått dig ett hum om vilka olika former som finns att välja mellan. Mer omfattande information hittar du på bolagsverket.

Lycka till!