Brandsäkerheten på företaget

Att känna sig trygg är viktigt, arbetsplatsen är inget undantag. Det ska mer eller mindre vara en självklarhet. Den som är ansvarig för säkerheten på en arbetsplats är arbetsgivaren, storleken på företag spelar ingen roll. En viktig del av en trygg miljö är brandsäkerheten.

En brand kan i princip drabba vilken arbetsplats som helst och det är därför viktigt att vara förberedd. En av de absolut viktigaste sakerna när det kommer till bränder är tiden. Ju tidigare man kan upptäcka en brand desto större är chanserna att man kan förhindra att den bryter ut till något värre. Just därför är det viktigt att arbetsplatsen är utrustad med brandvarnare och de sitter på rätt plats. Brandvarnaren ska sitta i mitten av rummet och på den högsta punkten. Den ska sitta fritt och inte ha några hinder inom en halvmeters radie. För att man lättare ska kunna lokalisera branden så ska brandvarnaren inte ha ett övervakningsområde större än 60 kvadratmeter.

Skulle en brand bryta ut så är det viktigt att det finns rutiner och att man ska kunna handla snabbt. Arbetsplatsen ska då vara utrustad för detta. Finns det fler än en våning på lokalen så ska varje våning ha minst en brandsläckare och de som arbetar där ska vara informerade om var släckaren är.

Beroende på vilken bransch man är i så kan det finnas olika brandfaror på arbetsplatsen och då måste man ha brandsläckare som klarar detta. Det finns därför olika klasser på brandsläckare.

Brandsläckare i A-klassen är till för att släcka bränder orsakade av material som trä eller papper. B-klassade släckare är till för att släcka bränder där till exempel oljor och andra brandfarliga vätskor. C-klassade släckare är gjorda för att släcka gasbränder.