Alla inlägg av admin

Profilprodukter – en del av er marknadsföring

Om du redan driver ett företag och vill finansiera starten av en ny sidoverksamhet. Ja, då måste det finnas kapital till det. Alternativet är naturligtvis att ta ett företagslån, men det brukar kosta mer än det smakar. Det bästa är att ha en bra marknadsföring i det redan etablerade företaget.

På så sätt kan du se till att verksamheten flyter och företaget hela tiden drar in det investeringskapital som det kräver att lansera den nya verksamheten. Ett sätt att synas är att marknadsföra sig med profilprodukter. Här kan du titta på utbudet online hos en av de bästa inom området.

Faktum är att valet av rätt profilprodukter kan öka omsättningen i ett företag. Här känner du till att flera kunder och klienter bidrar till högre omsättning. Med rätt prissättning bidrar det också till en högre vinst.

Anledningen till att profilprodukter är så bra på att öka omsättningen och bidra till en högre vinst i ett företag. Ja, det är att de visar upp ditt namn och budskap. Var folk än ser det, kan de direkt förknippa ditt namn med vissa produkter. När de har ett behov av samma produkter är det ett naturligt steg att minnas den som syns.

Förbättra ergonomin på företagets kontor

Arbetsmiljön blir oftare och oftare en belastning på de anställdas kroppar, vilket leder till utmattningssymptom och i värsta fall kan det bli fråga om belastningsskador, sjukskrivningar och rehabilitering. Tidigare var det inte så noga och arbetare fick ofta helt enkelt bita ihop och köra på så länge det gick. Ofta ledde arbetsmoralen till att arbetarna fick betala ett mycket högt pris.

Arbetsgivare ska se till att arbetsmiljön är säker att arbeta i och det innebär både att förebygga risker för akuta skador och de långsiktiga, smygande förslitningsskador som kan uppstå i de flesta yrken. Det är ofta inga större åtgärder som behövs utan en anpassad stol, bra belysning, möjligheten att stå vid ett skrivbord eller helt enkelt låta de anställda gå till en avsedd plats för att hämta och lämna sina arbetsverktyg kan vara tillräckligt.

Det är numera vanligt att du ser folk stå upp och arbeta i kontorsmiljöer, inte bara om de står i en kontorsreception eller på ett bankkontor. Även de flesta andra kontorsmiljöer kan enkelt anpassas till att låta personalen slippa sitta still vid skrivbordet. Du kan klicka här för mer information om hur du som arbetsgivare kan förbättra ergonomin på företagets kontor.

Säkra upp företagets lokaler

Har du funderat över hur mycket ett inbrott egentligen kan kosta dig? Det är lätt att tro att det endast är värdet av det stulna som utgör en kostnad, men troligen följer även ett driftstopp av något slag som kan kosta minst lika mycket som värdet av det stulna. Samma sak gäller vid en brand där det kan ta lång tid att få företaget att rulla igen. Titta gärna på dessa säkerhetslösningar som är för dig med högre krav.

Det är dyrt att bli utsatt för ett inbrott, både för privatpersonen och samhället i stort. För dig som företagsägare är det viktigaste att skaffa dig en bra försäkring som täcker upp för såväl de stulna föremålen som eventuellt inkomstbortfall på grund av driftstopp. Du bör även säkra upp företagets lokaler med inbrottslarm.

För dig och ditt företag är den stora risken och faran de internationella stöldligorna som härjar i Sverige. Varje år stjäls saker från bostäder, motorer från båtar samt gods från jordbruk och byggarbetsplatser till ett värde av omkring 2 000 000 000 kronor. Man arbetar med att stärka tullens roll i det att förhindra att varorna förs ut ur landet, men det kommer att ta tid.

Utvecklingen inom industrin

På bara några år så har industrin utvecklats och tack vare den digitala utvecklingen så har även den utveckling som skett inom industrin verkligen förändrats. Så klart till det positiva och många saker som tidigare varit krångligt har blivit mycket enklare.

Inom delar av industrin så är det mycket mätningar som ska göras och där så har företaget Dynalyse tagit fram ett antal produkter för olika typer av industrier. Exempelvis om man arbetar inom sågverk och virkesproduktion så finns det ett behov av att mäta kvalitén på det virke man hanterar. Det kan också vara bra att mäta hållfastheten på det virke som tas fram på sågverket.

Om man arbetar inom bioenergi så finns det fuktmätare som kan avgöra huruvida den pellets man tillverkar har torkats tillräckligt. Den digitala utvecklingen ger säkra resultat på det man kontrollerar och är värdefull för industrin. Genom att använda sig av dessa produkter så kan man avgöra vilka produkter som har tillräckligt god kvalité för att kunna gå vidare till försäljning. Man får ett snabbare resultat än vad gårdagens industrier fick.

I de flesta fall så gäller det att följa med i utvecklingen och säkerställa att den produktion som man arbetar med har en god kvalité. Vi hoppas att denna artikel har hjälpt er som driver en verksamhet som har behovet av dessa produkter som Dynalyse att hitta det som kan hjälpa er framåt i i ert arbete.

Hitta er metod för marknadsföring

Idag finns det många fler alternativ att marknadsföra ett företag på än för ett par decennier sedan. Medielandskapet ser helt annorlunda ut nu och främsta orsaken till det är den digital revolutionen och sociala mediers inträde på den kommersiella arenan.

Nya kanaler för varumärkesbyggande

Som företag är ni inte längre beroende av dyra annonsplatser i dagstidningar eller en slot i en reklampaus i ett TV-program för att få blickar riktade mot er. Många företag tycker att det är mer väl spenderade pengar att lägga dem på annonser som visas på nätet i olika sammanhang och visst stämmer det att ni får mycket mer för pengarna då.

Ta hjälp av erfaren kompetens inom marknadsföring

Dock är det många aspekter att ta hänsyn till även här och det kan kännas som en djungel att försöka ta reda på var ni ska börja. Som tur är finns det kompetenta kommunikationsbyråer som kan vara behjälpliga med allt detta. Bridagency.se är en av dessa som kan hjälpa dig att hitta de mest effektiva marknadsföringskanalerna för just ert företag.

Inte minst kan de utforma innehållet i budskapet så att det passar in i ert varumärke. Det kan gälla allt från rörlig bild och sociala medier till PR och intern komunikation.

Effektiviserar företagets processer och arbetssätt

Det finns en hel del vinster att hämta baserat på hur arbetet bedrivs inom ett företag. En översyn kring den verksamhet du bedriver kan ge bra vinster, både i form av frigjorda kostnader och i form av medarbetarnöjdhet. Ökad förståelse för verksamheten samt en möjlighet att kontinuerligt påverka och förbättra tillvaron, skapar normalt sett ett högre engagemang hos medarbetarna och därmed en långsiktigt bra verksamhet.

Översyn kring din verksamhet

Ett första steg i arbetet är att förstå hur mognadsgraden är i din verksamhet. Hur pass tydliga och effektiva processer finns inom ditt företag? Det finns en hel del metodstöd att tillgå för att göra en analys av detta, men det är en fördel att ta hjälp från experter för att navigera rätt i arbetet. Astrakan har sammanställt ett tillvägagångssätt för att analysera processmognad i din organisation.

Kontinuerlig förbättring av arbetssätt

När nuläget är någorlunda tydligt så är nästa steg att gradvis vidareutveckla arbetssättet i organisationen. En vanlig fälla i detta arbete är att tänka att förbättringarna är klara när väl de initialt identifierade vinsterna är implementerade. Det kommer inte att vara långsiktigt hållbart, utan den effektiva organisationen är den som säkerställer att det finns tydligt ägarskap kring åtminstone de viktigaste processerna, samt att kontinuerlig förbättring genomförs. Previa har sammanställt tips kring detta.

Sälja tillgångar i företaget

Hur ska du gå tillväga för att sälja tillgångar i företaget? Ska du lägga ut annonser på blocket eller starta en loppis? Hur ska bokföringen gå till? När ett företag säljer en tillgång måste företaget först räkna ut om det är en vinst eller förlustförsäljning. Är det så att försäljningspriset överstiger det bokförda värdet så måste det bokföras på ett konto. Om det understiger det bokförda värdet så måste det bokföras på ett annat konto. Sedan ska den sålda tillgången tas bort från balansräkningen. Det är viktigt att potentiella tidigare avskrivningar på tillgången är bokförda så att värdet på tillgången är samma som det var vid årets början.

Ta hjälp av ett företag!

Det finns flera olika företag som erbjuder lösningar för ovanstående problem. Företaget som hjälper en med detta ska vara serviceinriktat, tryggt och effektivt. Om ditt företag vill sälja av tillgångar eller möjligtvis nå en ny marknad med era maskiner. Ta hjälp av ett företag! Det är smidigt och väldigt underlättande. I nästa del kommer vi närmare undersöka ett bra företag för detta. Det spelar ingen roll om du har en tillgång att sälja av eller flera, du kan ändå använda dig av ett utomstående företag. Det finns en del saker du måste tänka på när du säljer tillgångar i företaget. Bland annat hur du ska göra med momsen.

Vad kan de hjälpa dig med?

Vi har i denna artikel gått igenom hur du lätt kan sälja tillgångar i ditt företag. En lösning på artikelns problematisering skulle vara att ta hjälp av ExpoIndustri. De hjälper dig bland annat expandera till den Sydamerikanska marknaden. Du annonserar enkelt genom deras sida och sedan ordnar de med marknadsföringen samt betalningen. Du behöver inte besvära dig med att överlämna tillgångarna eftersom de hämtar dina tillgångar och lämnar till kunden. De tar dessutom hand om allt pappersarbete och du kan på ett effektiv och enkelt säkert börja sälja dina tillgångar i Sydamerika eller Europa. Att sälja tillgångar i företaget har aldrig varit enklare!

Marknadsföringstips för nya företag

I ett nystartat företag finns det alltid mycket att göra och tänka på. En viktig del av detta är marknadsföringen. Och helst av allt bör du ha en plan innan du faktiskt startar verksamheten. Här kommer i alla fall några användbara tips kring marknadsföring som förhoppningsvis kan hjälpa dig på traven något.

Lär dig mer om din målgrupp

Att veta så mycket som möjligt om din målgrupp, det vill säga de som är mest trolig att köpa din produkt eller tjänst, kommer alltid att vara ett kraftigt verktyg. Du måste först och främst veta vilka människor din målgrupp består av, men även hur du bäst når ut till dem och vilka budskap och försäljningspunkter som är mest effektiva.

Välj inte bara en kanal

Även om du inte har en stor marknadsföringsbudget att arbeta med kommer du vilja nyttja mer än en kanal för marknadsföring samtidigt. Du kan exempelvis ta ut en annons i din lokala tidning även fast du också väljer att marknadsföra genom sociala medier. Den sistnämnda är dock något du kan behöva hjälp med för att lyckas.

Utforska gratis marknadsföring

Marknadsföring är något som ofta kommer att kosta pengar att göra. Men det behöver inte alls vara fallet varje gång. Om du bara tittar runt lite kan du hitta flera olika sätt du kan marknadsföra mer eller mindre gratis. Kostnaden för arbetstid kommer ju självfallet alltid finnas där.

Var noga med uppföljningen

När du etablerat en marknadsföringsplan och börjar sätta den i verket är bara en del av jobbet utfört. Efteråt måste du även vara noga med att följa upp varje kanal du marknadsför genom så du kan ta reda på vad som är mer och mindre lönsamt. Detta hjälper till att informera framtida marknadsföringsplaner och valen därikring.

Brandsäkerheten på företaget

Att känna sig trygg är viktigt, arbetsplatsen är inget undantag. Det ska mer eller mindre vara en självklarhet. Den som är ansvarig för säkerheten på en arbetsplats är arbetsgivaren, storleken på företag spelar ingen roll. En viktig del av en trygg miljö är brandsäkerheten.

En brand kan i princip drabba vilken arbetsplats som helst och det är därför viktigt att vara förberedd. En av de absolut viktigaste sakerna när det kommer till bränder är tiden. Ju tidigare man kan upptäcka en brand desto större är chanserna att man kan förhindra att den bryter ut till något värre. Just därför är det viktigt att arbetsplatsen är utrustad med brandvarnare och de sitter på rätt plats. Brandvarnaren ska sitta i mitten av rummet och på den högsta punkten. Den ska sitta fritt och inte ha några hinder inom en halvmeters radie. För att man lättare ska kunna lokalisera branden så ska brandvarnaren inte ha ett övervakningsområde större än 60 kvadratmeter.

Skulle en brand bryta ut så är det viktigt att det finns rutiner och att man ska kunna handla snabbt. Arbetsplatsen ska då vara utrustad för detta. Finns det fler än en våning på lokalen så ska varje våning ha minst en brandsläckare och de som arbetar där ska vara informerade om var släckaren är.

Beroende på vilken bransch man är i så kan det finnas olika brandfaror på arbetsplatsen och då måste man ha brandsläckare som klarar detta. Det finns därför olika klasser på brandsläckare.

Brandsläckare i A-klassen är till för att släcka bränder orsakade av material som trä eller papper. B-klassade släckare är till för att släcka bränder där till exempel oljor och andra brandfarliga vätskor. C-klassade släckare är gjorda för att släcka gasbränder.

Praktiska lösningar för företaget

Som företagare så gäller det att hitta praktiska lösningar för företaget. Oavsett vilket typ av företag som bedrivs så gäller det att hela tiden ligga på topp och skapa de förutsättningar som är bäst för den verksamhet som bedrivs. Inget görs av sig själv utan det gäller att alla hjälper till och drar sitt strå till stacken.

Ekonomin är viktigt

Ekonomin är viktigt då det kommer till företagande. Det gäller att man skapar en budget som man kan förhålla sig till under det verksamhetsår som går. För varje år så gör man en ny budget och beräknar huruvida man ska investera eller annat som är viktigt för ett företag. Ibland så kanske det händer något oförutsett som gör att allt ställer sig på sin spets.

Skapa andra förutsättningar

Det kan vara fråga om ett lån som kan skapa andra förutsättningar för företaget. Det gäller att se om sitt hus och ibland så kanske man tillfälligt inte fått in de pengar som man räknat med. Ibland så kan bank gå med någon form av checkkredit som kan användas. Om inte så kanske man ska låna pengar tills det löser sig med den frågan.

Arbeta tillsammans

Tillsammans så kan ett företag arbeta framåt. Det är inte bara chefer och ledning som kan göra något åt saker och ting i ett företag. Även de anställda kan i många fall vara med och styra skutan i den riktning som ledning önskar. Även om ekonomin kan vara kärv så gäller det att man arbetar för att företaget ska kunna gå vidare utan större problem.