Arbetsglädje, en viktig kugge i företagets utvecklingshjul

Handen på hjärtat nu. Hur är det med arbetsglädjen på ditt företag? Har du en aning om huruvida dina anställda faktiskt trivs på sin arbetsplats eller om de bara går dit för att de får betalt för att göra det?

I många fall är just arbetsglädjen en bortglömd kugge i företagshjulet, en kugge som ändå visat sig var oerhört viktig för företagets framgång och utveckling.

Studier har visat att arbetsglädje är oerhört viktigt, inte bara för företaget utan även för människors välbefinnande i stort. Dessa studier visar även att insatser för att öka arbetsglädjen betyder mer för medarbetarnas hälsa än några andra insatser. Denna lärdom visar att det inte bara går att ignorera vantrivsel och missnöje på arbetet.

Vad värre är att dålig stämning lätt smittar av sig på andra. Det räcker att en, eller några få, personer mår dåligt på arbetet för att detta ska smitta av sig på ett helt arbetslag, eller i värsta fall ett helt företag. De som drabbas av det dåliga klimatet kan själva drabbas av minskad arbetsglädje. Detta i sin tur kan leda till att personen i fråga utvecklar mental ohälsa och i slutändan måste sjukskrivas, något som kostar mycket pengar både för företaget i sig och för samhället i stort.

Det är kanske inte det allra lättaste att veta i vilken ända man som företagsledare ska börja för att förbättra arbetsglädjen och yrkesstoltheten hos sina medarbetare. Detta är ett ämne de flesta företagsledningar vet mycket lite om och därför är det bra att ta hjälp från rutinerade föreläsare som inriktat sig just på arbetsglädje. Hos Arbetsglädje.se kan du som företagsledare eller facklig representant boka föreläsare som specialiserat sig på denna ganska svårfångade företeelse.

Viktigt är att du som företagare får feedback från dina anställda för att ha koll på hur dina anställda mår. Ta hjälp av både externa personer som ovan men även de verktyg som finns tillgängliga på nätet som till exempel Officewibe.