Äga näringsfastighet

Fastigheter

Alla fastigheter som inte är privatbostäder räknas som en näringsfastighet. En fastighet klassas som privatbostad om större delen av utrymmet används som bostad av ägaren eller en närstående till ägaren. Uppfylls inte detta villkor räknas fastigheten per definition som en näringsfastighet.

Ägandeformer

För näringsfastigheter finns det olika möjliga ägarformer, till exempel privat ägande och aktiebolag. Vid privat ägande beskattas verksamheten vanligtvis som inkomst av näringsverksamhet, vilket ger en inkomstskatt på upp till 57 procent. Väljer du istället att göra näringsfastigheten till ett aktiebolag, innebär det 28 procents bolagsskatt och kapitalvinst som beskattas vid avyttrande av fastigheten, enligt driva-eget.se. Då fastigheten ingår i en näringsverksamhet är kostnader för underhåll, reparationer och liknande avdragsgilla.

Att sälja en näringsfastighet

När det blir dags att sälja en näringsfastighet är det ofta många detaljer att tänka på, så det är klokt att ta hjälp av proffs för att se till att affären går så smidigt som möjligt.

En skatterådgivare kan ge vägledning under försäljningsprocessen, så att du inte tvingas betala mer skatt än vad du från början räknat med. En skicklig mäklare är till stor hjälp för att göra försäljningen så lönsam som möjligt. Genom att begära offerter från flera olika mäklare kan du jämföra deras arvoden och de tjänster som erbjuds för att på så vis kunna anlita den mest prisvärda mäklaren. Ett tips är att göra detta via internet då de flesta onlinetjänster utan kostnad sätter dig som säljare i kontakt med lokala mäklare. En offertförfrågan, som görs online, ger dig upp till fem offerter från olika mäklare. Tjänsten gör att du sparar tid jämfört med att samla in offerter på egen hand.

Försäljning av fastighet beskattas olika beroende på om det är en privatfastighet eller en näringsfastighet. Det är ibland möjligt att slippa undan beskattning av försäljningen genom att överlåta näringsfastigheten till ett nytt moderbolag, som i sin tur kan sälja fastigheten skattefritt.