Företagsfinansiering

Aktiekurser

För företag som är mycket beroende av den finansiella situation som är landet är i är det av stor vikt att följa den ekonomiska utvecklingen. Detta för att inte bli överraskad när en lågkonjunktur eller högkonjunktur kommer. Det är lika viktigt att kunna möta dessa två förändringarna på rätt sätt för att företagets egen ekonomi ska skötas så bra som möjligt. Vilken del av finansmarknaden som fokus bör ligga på handlar främst om vilken inriktning som företaget har. Marknaden brukar delas in i tre kategorier.

Kapitalmarknaden

Här finns all handel med värdepapper men även kreditmarknaden och dess lånade kapital. När det kommer till värdepapper är det främst aktier som menas samt andra värdepapper som på ett eller annat sätt är knutna till dessa. I grunden är det företagets värde som avgör värdet på aktierna även om självklart framtida värdet läggs in i värderingen.

Kreditmarknaden och lånat kapital påverkas till stor del av Riksbanken och de förändringar i reporäntan som sker. Detta gör det billigare eller dyrare att ta lån. Men även här finns det självklart andra faktorer som påverkar. Men höga huspriser och därmed höga bolån kommer även den sammanlagda belåningen hos människor i ett land vara hög, något som också påverkar ekonomin i sin helhet.

Kapitalmarknaden

Valutamarknaden

Likt handel sker med aktier sker en daglig handel med valutor. Detta både av banker, företag och investerare. Överlag är det större variationer på valutan i ett land med svag och instabil valuta. Att investera i valuta i dessa länder kan ge stor avkastningen men innebär alltså en betydligt större risk.

Finanser

Råvarumarknaden

Råvaror har alltid köpts och sålts och när handeln blev digital öppnades helt nya möjligheter. Idag är det lika lätt att investera i olja som i en aktie vilket gör att intresset för råvaror har ökat hos de som främst ser detta just som en investering. För stora företag är handel med råvaror ett sätt att säkerställa sig om vilket pris som råvaran kommer att köpas in för under en längre tid vilket skapar en tydligare balans för företaget.

Stöttar företag med tips och råd